GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ407 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere kendilerinin ve diğerlerinin farkına vararak, olası sorunların çözümünde empati becerilerini de kullanarak doğru iletişim kurmalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Remzi Ferudun DORAK


1 Genel iletişim ilkelerini kavrar;
2 İletişim tiplerini tanımlar,
3 Kendinin ve diğerlerinin farkına varır,
4 Empati kurar,
5 İletişim sorunlarının farkına vararak, bunların oluşmasını önler,
6 Etkili sunum tekniklerini kavrayabilme ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim kavramı, benlik ve bilinç, algılama ve fenomen, farkına varma ve varoluş, iletişimde dinlemenin rolü, iletişim tipleri, tutumlar ve davranışlar, savunma mekanizmaları, sürtüşme ve çatışmalar, iletişimde önyargılar ve empatinin yeri, duygusal zeka, iletişimde kültürün önemi, sık yaşanılan iletişim sorunları ve etkili sunum teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İLETİŞİM KAVRAMI
2 BENLİK VE BİLİNÇ
3 ALGILAMA VE FENOMEN
4 FARKINA VARMA VE VAROLUŞ
5 DİNLEME VE İLETİŞİM / SÖZSÜZ İLETİŞİM
6 TUTUM VE DAVRANIŞLAR
7 SAVUNMA MEKANİZMALARI
8 ARA SINAV
9 SÜRTÜŞME VE ÇATIŞMALAR
10 ÖNYARGILAR
11 EMPATİ - DUYGUSAL ZEKA
12 KÜLTÜR VE İLETİŞİM
13 KİTLE İLETİŞİMİ
14 İLETİŞİM SORUNLARI
15 ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ
16 FİNAL SINAVI

Sillars, S. İletişim, M.E.B, 1995 Dorak, F. Ders Notları, 2008 Gürüz,D.& Eğinli,A. İletişim Becerileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008 (1. Baskı) Schober, O. Beden Dili, ARION, 2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 8 2 16
Beyin Fırtınası 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 4 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 4 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 4 5 1 4 5 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 5 4 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 6 5 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek