GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT417 UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I Ders 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; antrenör adaylarının kulüplerdeki yönetim, antrenör, sporcu vb. tüm yapıları incelemesini sağlamaktır.


Spor Bilimleri Fakültesinin öğretim üyeleri


1 Antrenörlük ilkelerini kavrar;
2 antrenör ve sporcu iletişimin öneminin farkına varır;
3 Sporcuların Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel gelişim alanlarına uygun antrenman planı hazırlar, uygular ve değerlendirir.
4 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antrenör adaylarının kulüplerdeki mevcut yapıları incelemesi, yapılacak tüm gözlem ve uygulama koşullarının oluşturulması konularında bilgi ve ortam sağlamaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kulüp yapılarının incelenmesi
2 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
3 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
4 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
5 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
6 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
7 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
8 VİZE
9 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
10 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
11 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
12 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
13 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
14 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
15 Uygulamalı alan çalışması Sahada antrenman uygulaması
16 FİNAL

Federasyonların branşa özgü yönetmelikleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Uygulama/Pratik 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Alan Çalışması 14 3 42
Rapor Hazırlama 14 1 14
Rapor Sunma 6 5 30
Performans 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 197

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 3 3 1 2 1 3 3 1
ÖÇ 2 5 4 4 3 2 3 2 1 2 3 1
ÖÇ 3 5 4 4 4 2 2 3 5 3 1 3
ÖÇ 4 5 4 4 3 2 2 1 2 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek