GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT419 ÇOCUK VE SPOR Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere sportif antrenmanın temel kavramlarını öğretmek, yaş gruplarına uygun antrenman planlarının oluşturulmasına ilişkin temel bilgileri kazandırmak. Sporcu gelişim programı hakkında bilgi vermek.


Doç. Dr. Tolga Akşit


1 Temel ve Yardımcı Biyomotor yetilerin çeşitlerini ayrı ayrı tanımlayarak birbirleriyle ilişkilendirir,
2 Antrenman planlanmasına ilişkin temel kavramları açıklar.,
3 Gelişim Kavramını açıklar.
4 Sürantrenmanın nedenlerini ve temel mantığını açıklar.
5 Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklar,
6 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurar.,
7 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurar.,
8 Antrenmanın yükleri ile çocuk yaş grupları arasında ilişki kurar.
9 Farklı yaş ve performans düzeylerine göre uygun yüklenme yöntemlerini seçer.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uzun vadeli sporcu gelişim programı, gelişim aşamaları, antrenman yükleri ve çocuk, biyomotor ve koordinatif yetiler, çocuklarda antrenmanların aşamaları, antrenman dönemlemesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uzun vadeli sporcu gelişim programı
2 Gelişim kavramı ve aşamaları, Fiziksel yeterlilikler, Motor gelişim
3 Beden eğitimi ve spor /çocuklarda sporun etkileri
4 Fiziksel yeterlilik, Özelleşme, Düşünsel/Duygusal Gelişim
5 Antrenmanın kavramı ve bileşenleri
6 Sporda enerji sistemi ve süperkompenzasyon
7 Sporda branş seçimi/ Antrenman Yükleri ve çocuk/ Çocuklarda antrenman aşamaları
8 Ara sınav
9 Biyomotor ve koordinatif yetilerin gelişimi: kuvvet ve antrenman örnekleri
10 Biyomotor ve koordinatif yetilerin gelişimi: Dayanıklılık ve antrenman örnekleri
11 Çocuk ve gençlerde kuvvet gelişimi
12 Teknik ve Taktik-Dönemleme, sürantrenman
13 Mükemmellik ve antrenman/ Aktif ve eğlenceli temel becerilerin kazanılması
14 Antrenmanı öğrenme kavramı / Antrenman için antrenman
15 Müsabaka için antrenman / kazanmak için antrenman kavramları / Beden eğitimi dersleri için örnek planlar
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul Josef Drabik (1996) Children and Sports Training. Martin Lee (1993) Coaching Children in Sport.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3 2 1 2 2 3 1 1 2
ÖÇ 2 5 2 4 2 3 1 2 4 3 1 1
ÖÇ 3 4 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1
ÖÇ 4 5 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 5 5 3 4 2 2 1 1 3 1 1 1
ÖÇ 6 5 2 3 2 2 1 1 4 1 1 1
ÖÇ 7 5 3 4 1 2 2 2 3 1 1 1
ÖÇ 8 5 2 4 1 4 1 2 4 1 1 1
ÖÇ 9 5 2 3 1 2 1 1 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek