GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ACM404 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (ARTİSTİK CİMNASTİK ) Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin artistik cimnastiğin içeriğini, hareket öğretimini, Bay ve bayanların fiziksel profil değerlendirmesini, Yaş grupları büyüme ve gelişme prensiplerini analiz ederek yorumlayabilmesi


Dr. Mehmet İNCE


1 Artistik cimnastiğin içeriğini açıklar.
2 Artistik cimnastikte yardım ve emniyetin önemini kavrar.
3 Artistik cimnastikte hareket öğretiminin özelliklerini kavrar.
4 Bay ve bayanların fiziksel profil değerlendirme ilkelerini kavrar.
5 Yaş grupları büyüme ve gelişme prensiplerini irdeler.


Yok


Yok


Cimnastiğin tarihçesi,artistik cimnastiğin içeriği,artistik cimnastikte yardım ve emniyetin önemi, Artistik cimnastikte hareket öğretiminin özellikleri, Bay ve bayanların fiziksel profil değerlendirme ilkeleri, Yaş grupları büyüme ve gelişme prensipleri konularının öğrenimini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Artistik cimnastikte fiziksel hazırlık
2 Artistik cimnastikte fiziksel hazırlık
3 Artistik cimnastikte fiziksel hazırlık
4 Artistik cimnastikte fiziksel hazırlık
5 Artistik cimnastik antrenman dönemleri ve uygulamaları
6 Artistik cimnastik antrenman dönemleri ve uygulamaları
7 Artistik cimnastik antrenman dönemleri ve uygulamaları
8 Ara sınav
9 Artistik cimnastikte artistik ve koreografi hazırlık
10 Artistik cimnastikte artistik ve koreografi hazırlık
11 Artistik cimnastikte teorik ve taktik hazırlık
12 Artistik cimnastikte antrenman ve yarışma analizi
13 Artistik cimnastikte antrenman ve yarışma analizi
14 Yeni başlayanlarda motor becerilerin gelişim çalışmaları Barfiks- Kız Paraleli: salınımlar
15 Yeni başlayanlarda motor becerilerin gelişim çalışmaları Barfiks- Kız Paraleli: dönüşler
16 Dönem sonu sınavı

•Istvan K./Ivan C,Floor exercises,2005 Slovenia •Istvan K./Ivan C,Pommel Horse exercises,Hungarian Gymnastics Federation •Istvan K./Ivan C,Rings,2002,USA •FIG Academy,MAG technical Lecture notes ,L1 •FIG Academy,WAG technical Lecture notes ,L1 •Claude P,Fondements de la gymnastigue,1982 Paris •Karl K,Gymnastigue A Lecole Prımaıre,1989 Paris •D.Sevimay ÖZER/K.Özer.Çocuklarda Motor Gelişim,1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1
ÖÇ 2 5 2 2 5 2 2 1 1 1 4 1
ÖÇ 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 1 1
ÖÇ 4 5 2 2 4 4 2 3 4 1 1 1
ÖÇ 5 5 2 2 3 4 2 3 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek