GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PF402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli Ders Grubu 4 8 10,00

LisansBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir The


Asst. Prof.Dr. Bülent YAPICIOĞLU, Öğr. Gör. Burhan Eğlenoğlu


1 Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme
2 Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme
3 "Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme "
4 Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme
5 Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Planlama
2 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme
3 Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama
4 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8 ARA SINAV
9 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
12 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama
13 Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme
14 Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma
15 Portfolyo hazırlama.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 1 14
Rapor Sunma 1 14 14
Bireysel Çalışma 10 16 160
Performans 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 294

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek