GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİT102 FİTNESS UYGULAMALARI II Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, toplum sağlığını korumak adına özel fiziksel aktiviteler için, bilimsel kanıtlara dayalı metotları ve teknikleri öğretmek ve geliştirmek, toplumun her kesimi için etkili ve güvenli fiziksel aktivitenin gerekliliklerini kavratmak ve duyarlı sağlık profesyonellerini yaratmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Faik Vural, Dr. Öğr. Üyesi Emine KUTLAY, Öğr. Gör. Ramazan Aydınoğlu


1 1. Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı duygusal/fiziksel çevre yaratır,
2 2. Fiziksel aktivite temellerini/ilkelerini kavrar,
3 3. Toplumun tüm kesimlerinde fiziksel uygunluk ile ilgili anlayışı geliştirir,
4 4. Her yaşın özellikleri ve spor performanslarının ihtiyaçlarını tespit eder,
5 5. Değişik egzersiz türleri ve onun uygulamaları ile ilgili olarak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında farklı fiziksel uygunluk yöntemlerini tasarlar,
6 6. Uluslar arası sağlık organizasyonlarının kurs/ seminerlerini ve güncel bilgilerini takip eder,
7 7. Yüksek teknolojinin bütün yaklaşımlarından yararlanır,
8 8. Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk risk faktörlerini tarar,
9 9. Her özel durum için egzersiz reçetesi planlar.

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluğun tanımı, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametrelerinde ölçümün önemi, değerlendirmenin temel prensipleri, taramanın ön değerlendirmesi için rasyonellik, vücut kompozisyonu, kassal uygunluk, esneklik. Egzersiz reçetesi için temel prensipler (kalp-solunum uygunluğu, kilo kaybı, kas kuvveti, yaşlı bireyler, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, ve diğer özel durumlar için)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluğun tanımı, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametrelerinde ölçümün önemi, değerlendirmenin temel prensipleri, fiziksel uygunluk mesleği 2 Taramanın ön değerlendirmesi için rasyonellik, bilgilendirilmiş olur belgesi, prosedürleri tarama, diğer sağlığa ilişkin hususları değerlendirmek 3 Risk faktörlerini değerlendirme, istirahat kan basıncı, kan testleri, şişmanlık, fiziksel aktivite, diğer hastalıklar ve şartlar, laboratuar çalışmaları uygulama 4 Vücut kompozisyonu, laboratuar çalışmaları Uygulama 5 Kassal Uygunluk, laboratuar çalışmaları Uygulama 6 Esneklik, laboratuar çalışmaları Uygulama 7 Kalp-solunum sistemi uygunluğu- submaksimal ve maksimal testleri, laboratuar çalışmaları Uygulama 8 Ara sınav 9 Egzersiz reçetesi için temel prensipler, kalp-solunum sistemi uygunluğu için, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 10 Kilo kaybı için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 1 Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluğun tanımı, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk bileşenleri, sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk parametrelerinde ölçümün önemi, değerlendirmenin temel prensipleri, fiziksel uygunluk mesleği 2 Taramanın ön değerlendirmesi için rasyonellik, bilgilendirilmiş olur belgesi, prosedürleri tarama, diğer sağlığa ilişkin hususları değerlendirmek 3 Risk faktörlerini değerlendirme, istirahat kan basıncı, kan testleri, şişmanlık, fiziksel aktivite, diğer hastalıklar ve şartlar, laboratuar çalışmaları Uygulama 4 Vücut kompozisyonu, laboratuar çalışmaları Uygulama 5 Kassal Uygunluk, laboratuar çalışmaları Uygulama 6 Esneklik, laboratuar çalışmaları Uygulama 7 Kalp-solunum sistemi uygunluğu- submaksimal ve maksimal testleri, laboratuar çalışmaları Uygulama 8 Ara sınav 9 Egzersiz reçetesi için temel prensipler, kalp-solunum sistemi uygunluğu için, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 10 Kilo kaybı için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 11 Esneklik ve kas kuvveti için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 12 Yaşlı insanlariçin egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 13 Kalp hastalıkları için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 14 Şeker hastalıkları için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 15 Diğer özel durumlar için egzersiz reçeteleri, konuya ilişkin araştırma makaleleri inceleme 16 Final Sınavı

1. Heyward VH (2006), Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Fifth Edition, Human Kinetics 2. Randsdell LB, Dinger MK, Huberty J, Miller KH ((2009), Developing effective Physical Activity Programs, Human Kinetics 3. Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics 4. Swain DP, Leutholtz BC (2007) Exercise Prescription, Second Edition, Human Kinetics 5. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual (2010), Third Edition 6. Serkan Yimsel, (2015). Fitness Hakkında Doğru Bilinen YanlışlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Proje Sunma 5 3 15
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Quiz için Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 2 1 1 5 2 1 1 3 2
ÖÇ 2 4 5 5 2 2 2 5 1 3 2 2
ÖÇ 3 1 2 4 3 3 2 4 1 3 1 2
ÖÇ 4 2 1 4 4 4 3 4 4 1 4
ÖÇ 5 1 3 4 5 1 1 2 4 3 1 5
ÖÇ 6 2 3 2 2 1 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 7 3 5 4 2 1 1 3 4 2 5 2
ÖÇ 8 5 4 5 5 1 1 1 2 3 2 1
ÖÇ 9 1 4 5 4 5 3 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek