GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ÖDM306STA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sürdürülebilir tarımı öğrenmesini, bu tarım şeklini benimsemesini, bitkisel ve hayvansal üretim için sürdürülebilirlik yöntemlerini kavramasını, iyi tarım uygulamalarının (GAP) temel ilkelerini açıklayabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Funda YOLDAŞ


1 1.Sürdürülebilir tarımı tanımlayabilme benimseyebilme
2 2.Sürdürülebilir tarımın gerekliliğini benimseyebilme.
3 3.Bitkisel ve hayvansal üretim için sürdürülebilir tarım yöntemlerini kavrayabilme.
4 4.İyi tarım uygulamalarının temel ilkelerini açıklayabilme.
5 5.Zararlılarla entegre mücadele(IPM), Entegre ürün yetiştiriciliği (ICM), üründe tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) kavramlarını açıklayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Sürdürülebilir tarım kavramı • Bitkisel ve hayvansal üretim için sürdürülebilir tarım yöntemleri. • İyi tarım uygulamalarının tanımı ve önemi. • İyi tarım uygulamalarının temel ilkeleri • İyi tarım uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler • İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları uygunluk kriterleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin içeriği ve işlenişi, Değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi. Sürdürülebilir tarımın tanımı ve kuralları.
2 Sürdürülebilir tarım yöntemleri (organik tarım, iyi tarım uygulamaları (ITU).
3 İyi tarım uygulamalarının önemi, ilkeleri (toprak verimliliği, su kullanımı, kültürel uygulamalar, pestisit uygulaması)
4 IPM, ICM, HACCP kavramları
5 İyi tarım uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler
6 İyi tarım uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler
7 Ara Sınav
8 İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları uygunluk kriterleri. (Tüm çiftlikler tabanlı)
9 İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları uygunluk kriterleri.(Tüm çiftlikler tabanlı)
10 İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları uygunluk kriterleri.(Ürün tabanlı)
11 İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları uygunluk kriterleri.(Meyve ve sebzeler, çiçek ve süs bitkileri).
12 Hayvansal üretimde iyi tarım uygulamaları
13 İyi tarım uygulamalarında hayvan yetiştirme (bakım)
14 İyi tarım uygulamalarında hayvan yetiştirme (barındırma)
15 İyi tarım uygulamalarında hayvan besleme
16 Final Sınavı

1. İyi tarım uygulamaları sertifikasyon dökümleri, www.tarim.gov.tr. 2. İyi tarım uygulamaları yasal düzenlemeler, www.tarim.gov.tr.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek