GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SBİ307ÜSAĞ ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders; üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini, gebeliği önleyici yöntemleri, üreme sağlığı bozukluklarını, üremeye yardımcı teknolojileri, üreme sistemini koruyucu ve geliştirici sağlık uygulamalarını öğreterek öğrencilerin teorik olarak bilgilenmesini amaçlar.


Prof Dr Birsen Karaca Saydam Dr Öğretim Üyesi Mahide Demirelöz Akyüz


1 Üreme sağlığı işleyişini kavrama
2 Gebeliği önleyici yöntemleri öğrenme
3 Üreme sisteminin sağlıklı işleyişini aksatan durumları açıklama
4 Üremeye yardımcı teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma
5 Üreme sağlığını koruyucu uygulama ve davranışları edinme
6 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ve hastalık belirtilerini kavrama
7 Yaşam boyu cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini uygulama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üreme sağlığı anatomisi, fizyolojisi, gebeliği önleyici yöntemler ve koruyucu sağlık davranışları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders Seçimi Ders Konularının ve Ders Değerlendirme Yöntemlerinin Açıklanması Sunum Soru-Cevap Yok
2 Üreme Sistemi Anatomisi Sunum Rol-play Okuma
3 Üreme Sistemi Fizyolojisi (Gebeliğin oluşumu/gelişimi) Sunum Rol oynama Okuma
4 Üreme Sistemi Enfeksiyonları Sunum Vaka Takdimi Araştırma
5 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışmanlık (Yıl içi ders değerlendirmesi ile ilgili) Sunum Araştırma
6 Gebeliği Önleyici Yöntemler-1 (Hormonal olmayan) Sunum Gösterme Okuma
7 Gebeliği Önleyici Yöntemler-2 (Hormonal) Danışmanlık (Yıl içi ders değerlendirmesi ile ilgili) Sunum Gösterme Okuma
8 Gebeliği Önleyici Yöntemler-3 (Doğal yöntemler) Sunum Gösterme Okuma
9 Üremeye Yardımcı Teknolojiler Danışmanlık (Yıl içi ders değerlendirmesi ile ilgili) Sunum Vaka Takdimi Araştırma
10 Prekonsepsiyonel Bakım ve Önemi Danışmanlık (Yıl içi ders değerlendirmesi ile ilgili) Sunum Gösterme Okuma
11 Sağlığı Koruyucu Uygulamalar-2 (Kendi kendine muayene yöntemleri: KKMM, KKVM) Sunum Gösterme Okuma
12 Öğrencilerin Ödev Hazırlıkları ile ilgili Danışmanlık Yapma Soru-cevap Tartışma Araştırma
13 Öğrencilerin Ödev Teslimi-Makale Çalışması Öğrenci sunumu Araştırma
14 Dersin Değerlendirilmesi Soru-cevap Tartışma Yok

- Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bilgisi, Türkiye Klinikleri Yayınevi Ders Notları Serisi, 2.Baskı, Güner Matbaacılık, Ankara, 1993 - Üreme Sağlığı Hizmet Sunucuları İçin İleri Eğitim Becerileri, JHPIEGO, 2001. - Eğiticiler İçin Aile Planlaması Kurs Rehberi, H.Ü.Halk Sağlığı ABD., Johns Hopkins Uluslar Arası Üreme Sağlığı Eğitim Programı Ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ocak 2000, Ankara - Demir Ö. (2008). Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne Başvuran Gebelerde İlaç ve Radyasyon İle Karşılaşmanın Gebelik Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, İzmir. (http://dspace.deu.edu.tr) - Demir LS, Aksoy Aşuk N, Aktuğ Demir N. (2012). Kanser Erken Tanısı ve Ketem Projesi Sonuç Raporu. Ed.:Mehmet Emin Taş. www.kansererkentanisi.com - Baykal Z, Güneri SE. (2016). Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları. Ümran Sevil, Gül Ertem (eds.), Perinatoloji ve Bakım (s. 254-298). İzmir: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. - Saydam BK. (2016). Neoplazi. Gebelikte Tıbbi Problemler, Ebeler İçin El Kitabı, Edit by, S.Elizabeth Robson and Jason Waugh-Editör: Prof.Dr.N.Soğukpınar. 2.Basımdan Çeviri, Wiley-Blackwell, Nobel Akademik Yayıncılık Eğit. Danış. Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2016, 333-356 - Saydam BK, Demireloz Akyuz M, Sogukpinar N, Ceber Turfan E. Effect of delivery method on sexual dysfunction.J Matern Fetal Neonatal Med. 2019, 32(4):568-572. (Doi: 10.1080/14767058.2017.1387243) - Güner S, Karaca Saydam B, Çeber Turfan E, Soğukpınar N, Ekti Genç R. (2021). Evlilik Öncesi Verilen Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi ve Ebelerin Danışmanlık Rolü, Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences (ISSN:2717-7394), 6(11):79-85 (DOI: https://dx.doi.org/10.46648/gnj.192) - Saydam BK. Anne Sütü ve Emzirme, (Edit:Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu) içinde: “Emzirmenin Anne Yönünden Önemi”, Vize Yayıncılık, Ankara, 2017, sf:97-107. - Saydam BK. (Editör) Olgularla Jinekolojık Hastalıklarda Bakım, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2019, ISBN: 978-605-7578-46-4 - Güner S., Karaca Saydam B. Doğum Öncesi Bakım, (Edit:Soğukpınar N, Saydam BK.) içinde: “Üreme Sistemi Fizyolojisi” (Bölüm 3), Vize Basın Yayın, Basım sayısı:2, 2020, sf:41-57, ISBN:978-605-9278-59-1 - Güner S., Karaca Saydam B. Doğum Öncesi Bakım, (Edit:Soğukpınar N, Saydam BK.) içinde: ”Prekonsepsiyonel Bakım ve Genetik Danışmanlık” (Bölüm 4), Vize Basın Yayın, Basım sayısı:2, 2020, sf:59-66, ISBN:978-605-9278-59-1 - Güner S, Karaca Saydam B. Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık, (Edit:Demirel G, Sayıner FD.) içinde: “Çalışma Koşulları, Ev Ortamı ve Prekonsepsiyonel Bakım, Danışmanlık” (Bölüm 10), Akademisyen Kitabevi, 2020, sf:129-140, ISBN: 978-625-7707-886Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Makale Kritik Etme 1 25
Ev Ödevi 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 3 1 3
Takım/Grup Çalışması 2 8 16
Örnek Vaka İncelemesi 2 2 4
Beyin Fırtınası 5 1 5
Rol Oynama / Dramatize Etme 4 2 8
Makale Kritik Etme 3 2 6
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 6 2 12
Quiz için Bireysel Çalışma 3 4 12
Ev Ödevi 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek