GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001072020 FİZYOLOJİ I Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


1. İnsan fizyolojisine yönelik genel bir bakış açısı kazanmak 2. Kas ve sinir sisteminin yapı ve işlevlerini hareket merkezli olarak kavramak


Doç. Dr. Vedat EVREN


1 Fizyolojik mekanizmaların temel ilkelerini tanımlayabilme
2 Fizyolojik adaptasyon mekanizmalarını tanımlayabilme
3 İstemli hareket esnasında motor sistem bileşenlerinin ilişkisini ve fonksiyonlarını tanımlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Haftalık ders programına bakınız


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizyolojiye Giriş ve Homeostazis
2 Hücrenin Yapısı ve Fonksiyonları
3 Membran Fizyolojisi - 1: Yapı ve transport
4 Membran Fizyolojisi - 2: Reseptörler ve mesajcı sistemler
5 Membran Fizyolojisi - 3: Biyoelektrik potansiyeller
6 Uyarılabilir Dokular - 1: Kas
7 Uyarılabilir Dokular - 2: Nöron
8 ARA SINAV
9 Kas Fizyolojisi - 1: Sinir - kas kavşağı
10 Kas Fizyolojisi - 2: Eksitasyon - kontraksiyon eşleşmesi
11 Kas Fizyolojisi - 3: Refleksler ve fizyopatoloji
12 Sinir Sistemi Fizyolojisi - 1: Duysal sistem
13 Sinir Sistemi Fizyolojisi - 2: Motor sistem
14 Sinir Sistemi Fizyolojisi - 3: Otonom ve limbik sistem
15 Sinir Sistemi Fizyolojisi - 4: Yüksek fonksiyonlar
16 FİNAL SINAVI

1. Guyton ve Hall, Tıbbi Fizyoloji 2. Ganong WF, Tıbbi Fizyoloji 3. Vander'in İnsan FizyolojisiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek