GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001112020 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapist ile diğer sağlık personelinin görev ve sorumlulukları öğretmek ve sağlık alanındaki etik prensipleri anlatmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Nuray ELİBOL


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramlarını tanımlayabilecek
2 Fizyoterapi mesleğinin yasal görev, sorumluluk ve haklarını öğrenecek
3 Fizyoterapi ve rehabilitasyona ilişkin meslek, eğitim ve araştırma alanlarında etik prensipleri tanımlayacak
4 Dünyada ve Türkiye’de alanına ilişkin benzerlik ve farklılıkları anlayacak
5 Ekip çalışmasında diğer sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin farkındalığını geliştirecek
6 Fizyoterapinin tarihi gelişimini öğrenecektir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda multidisipliner ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği, etik tarihi hakkında bilgi verilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Tarihçesi ve Fizyoterapi Mesleği
2 Fizyoterapistlerin görev ve sorumlulukları
3 Fizyoterpistlerin çalışma alanları-Multidisipliner ekip çalışması
4 Ülkemizde ve Dünyada fizyoterapi eğitimi
5 Fizyoterapide bilgiye ulaşma
6 Fizyoterapi mesleğinin geleceği
7 Ara Sınav
8 Etik Kavramı ve Tarihi
9 Sağlık Bilimlerinde Etik Kavramı, Fizyoterapide Etik Prensipler
10 Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Hasta Hakları
11 Sağlık Alanında Güncel Etik Sorunlar
12 Ülkemizde fizyoterapi organizasyonları fizyoterapi organizasyonları
13 Dünyada fizyoterapi organizasyonları-I
14 Dünyada fizyoterapi organizasyonları-II
15 Final Sınavı

-Porter S. Tidy’s Physiotherapy. (Çeviri: Yakut E., Kayıhan H).Pelikan Yayıncılık, 2008 -Scott R. Promoting Legal and Ethical Awareness. St.Louis, 2009. - Çobanoğlu N. Tıp Etiği, Gazi Basımevi, Ankara, 2007 - Aydın E. Tıp Etiğine Giriş, Ankara, 2001 -Konuyla ilişkili tüm internet kaynakları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 8 8
Derse Katılım 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 57

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 3 3 3 4 2 1 3
ÖÇ 2 5 5 3 3 3 4 2 1 4
ÖÇ 3 5 5 3 3 3 4 2 1 4
ÖÇ 4 5 5 4 3 4 4 2 1 4
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4 2 1 4
ÖÇ 6 5 5 4 3 4 4 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek