GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001002020 ANATOMİ II Ders 1 2 6,00

Lisans


Türkçe


İnsan vücudunda sinir sistemine giriş ve iç organların normal anatomik yapıların yerleşimleri ve işlevlerinin tanımlanması


Doç. Dr. Servet ÇELİK (koordinatör) Prof. Dr. Figen Gövsa Prof. Dr. Gülgün Şengül Prof. Dr. Mete Ertürk Prof. Dr. Yelda Pınar Atamaz Prof. Dr. Mehmet Asım Özer Prof. Dr. Okan Bilge Prof. Dr. Hülya Üçerler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


1 Dolaşım ve lenfatik sistem hakkında genel bilgi. Kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, sistemik ve pulmoner arterler, venler ile vücuttaki tüm lenf nodları.
2 Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri.
3 General and specific information about digestive system parts and organs.
4 Erkek iç ve dış genital organları ve genital bezlerin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
5 Kadın iç ve dış genital organları ve genital bezlerin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
6 Üriner sistem, böbrek, mesane ve idrar yollarının anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri.
7 Endokrin organların bölgesel anatomisi morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri.
8 Merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında genel bilgiler ve bölümlerinin anatomisi hakkında bilgiler. Otonom sinir sistemini hakkında genel bilgileri.
9 Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İnsan vücudunda sinir sistemine giriş ve iç organların normal anatomik yapıları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dolaşım Sistemi-1: Kalp anatomisi (arterleri, venleri, ileti sistemi) Baş ve boyun arterleri ve venleri Kalp anatomisi Baş ve boyun arterleri ve venleri
2 Dolaşım Sistemi-2: Toraks, abdomen ile pelvis arterleri ve venleri Üst ekstremite arterleri ve venleri Toraks, abdomen ile pelvis arterleri ve venleri Üst ekstremite arterleri ve venleri
3 Dolaşım Sistemi-3: Alt ekstremite arterleri ve venleri Lenfatik sistem, lenfatik organlar, lenf düğümleri Alt ekstremite arterleri ve venleri Lenfatik organlar, lenf düğümleri
4 Solunum Sistemi-1: Üst Solunum Yolları (Burun, Farinks ve Larinks) Üst Solunum Yolları (Burun, Farinks ve Larinks)
5 Solunum Sistemi-2: Alt Solunum Yolları (Trakea, Bronşlar, Bronkopulmoner Ağaç, Akciğerler), Mediastinum Yapıları ve Bölümleri, Solunum Kasları ve Dinamiği Alt Solunum Yolları (Trakea, Bronşlar, Bronkopulmoner Ağaç, Akciğerler), Mediastinum Yapıları, Solunum Kasları
6 Sindirim Sistemi-1: Üst Sindirim Kanalı Organları (Ağız Boşluğu, Dil, Dişler, Farinks, Özefagus, Mide) ve Tükürük Bezleri Üst Sindirim Kanalı Organları (Ağız Boşluğu, Dil, Dişler, Farinks, Özefagus, Mide) ve Tükürük Bezleri Sınıf dersi ve derste tartışma, modellerle eğitim (Maket, anatomik piyes) * Arıncı K, Elhan A; Anatomi 2. Cilt, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara 2005 * Clinically Oriented Anatomy.Moore KL, Dalley AF.Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins.2006 * Gray’s Anatomy.Susan Standring, 39 th.ed; Elsevier, 2005.
7 Sindirim Sistemi-2: Alt Sindirim Kanalı Organları (İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Rektum, Anüs) ve Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas Alt Sindirim Kanalı Organları (İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Rektum, Anüs) ve Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas Sınıf dersi ve derste tartışma, modellerle eğitim (Maket, anatomik piyes) * Arıncı K, Elhan A; Anatomi 2. Cilt, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara 2005 * Clinically Oriented Anatomy.Moore KL, Dalley AF.Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins.2006 * Gray’s Anatomy.Susan Standring, 39 th.ed;Elsevier, 2005.
8 Erkek ve Kadın Ürogenital Sistemi: Erkek Genital Sistem Anatomisi Kadın Genital Sistem Anatomisi Üriner Sistem Anatomisi Erkek Genital Sistem Anatomisi Kadın Genital Sistem Anatomisi Üriner Sistem Anatomisi
9 Sinir Sistemi-1, Merkezi Sinir Sitemi: Encephalon, nuclei basales ve limbik sistem anatomisi Encephalon, nuclei basales ve limbik sistem anatomisi
10 Sinir Sistemi-2, Merkezi Sinir Sistemi: Diencephalon, mesencephalon, pons ve medulla oblongata anatomisi Diencephalon, mesencephalon, pons ve medulla oblongata anatomisi
11 Sinir Sistemi-3, Merkezi Sinir Sistemi: Cerebellum, medulla spinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları Cerebellum, medulla spinalis, beyin ventrikülleri, zarları ve damarları
12 Sinir Sistemi-4, Periferik Sinir Sistemi: Kranial sinirler Kranial sinirler
13 Sinir Sistemi-5, Periferik Sinir Sistemi: Spinal sinirler Spinal sinirler
14 Otonom Sinir Sistemi, Endokrin ve Duyu Organları Otonom sinir sistemi anatomisi Endokrin organlar anatomisi Duyu organları (göz, kulak, dil, deri) anatomisi Otonom sinir sistemi anatomisi Endokrin organlar anatomisi Duyu organları (göz, kulak, dil, deri) anatomisi
15 FİNAL SINAVI Uygulama sınavı
16 BÜTÜNLEME SINAVI Uygulama sınavı

* Okan Bilge, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Lippincott Anatomi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2020. * Okan Bilge. Anatomi Ders Notları. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019. * Canan Yurttaş. İnsan Anatomisi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2018. * Okan Bilge O, Yiğit Uyanıkgil, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019. * Erzurumlu R, Şengül G., Ulupınar E. Nöroanatomi. Güneş Kitabevi, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Laboratuvar Sınavı 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 52
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 48

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 10 5 50
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 3 5 2 2
ÖÇ 9 5 5 5 5 5 3 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek