GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001062020 NORMAL MOTOR GELİŞİM Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Fetal dönemden çocukluk dönemine kadar hareket ve fonksiyon gelişiminin kavranmasını ve pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına hareket ve fonksiyon gelişlim özelliklerini kullanmak üzere aktarmayı sağlamaktır. Refleks ve motor gelişim basamakları açısından doğum sonrası normal gelişim süreci incelenecektir.


Dr.Öğr.Üyesi Özden GÖKÇEK


1 Normal hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini kavrar
2 Hareket ve fonksiyonel gelişimi etkileyen faktörleri bilir.
3 Anormal gelişim ve hareket özelliklerini ayırt eder
4 Düzeltme, otomatik hareket ve denge reaksiyonlarını tartışır
5 Yürüme dönemi ve sonrasında çocuğu değerlendirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, Gelişim Teorileri, Normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, Refleks ve duyu gelişimi, Motor gelişim basamakları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Normal motor gelişim ile ilgili terminoloji
2 Normal motor gelişim parametreleri
3 Gelişim Teorileri
4 Hareket gelişiminin kinezyolojik yönden incelenmesi
5 Motor kontrol, öğrenme ve modelleri
6 Refleks ve duyu gelişimi
7 Ara Sınav
8 Motor gelişimi etkileyen faktörler
9 Motor gelişimi etkileyen muskuloskeletal faktörler
10 Motor gelişimi etkileyen kardiyopulmoner faktörler
11 Motor gelişimi etkileyen nörolojik faktörler
12 Hareketin komponentleri
13 Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları , postüral reaksiyonlar
14 İnfant Dönem-motor ve fonksiyonel gelişim
15 Final sınavı

1. Cech DJ, Martin ST. Functional Movement Development Across the Life Span, Elseiver, Saunders, 2012. 2. Piontell A. Development of Normal Fetal Movements: The First 25 Weeks of Gestation, Springer, 2010. 3. Normal Development of Functional Motor Skills, Alexander R. 2007.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 4 4 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 3 3 4 3 3 2
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3
ÖÇ 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek