GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002032020 NÖROFİZYOLOJİ Ders 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Sinir sistemi fonksiyonlarının temelinde yatan elektrofizyolojik, moleküler ve iyonik olayları öğretmektir.


Dr.Öğr. Üyesi.Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. I
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. A
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.

Birinci Öğretim[Yok]


Nörofizyolojiye giriş yapılacaktır. Serebrospinal sıvı, beyin kan dolaşımı, hipotalamus, otonom sinir sistemi, beyin sapı, retiküler formasyon, kraniyal sinirler, duyu yolları, thalamus, duysal korteks, ağrı, sinir sisteminin test yöntemleri, hareket ve postürün kontrolü, motor yollar, motor korteks, bazal ganglionlar, serebellum, duysal motor koordinasyon, limbik system, öğrenme bellek, uyku fizyolojisi açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sinir Sisteminin Organizasyonu Sinapsların Temel İşlevleri Aracı Maddeler
2 Duyusal Reseptörler Nöron Devreleri
3 Somatik Duyular I Dokunma ve Durum Duyuları
4 Somatik Duyular II Ağrı
5 Omuriliğin Motor İşlevleri Omurilik Refleksleri
6 Motor İşlevin Korteks ve Beyin Sapı Tarafından Kontrolü
7 Cerebellum Bazal Ganglionlar
8 ARA SINAV
9 Beynin Zihinsel İşlevleri
10 Limbik Sistem-Hipotalamus
11 Uyku-Epilepsi
12 Otonom Sinir Sistemi
13 Beyin Kan Akımı, Serebrospinal Sıvı, Beyin Metabolizması
14 Genel tekrar
15 FINAL

1-Snell Richard S. Clinical Neuroanatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2009 2-Haines Duane E. Neuroanatomy. An atlas of structures, sections and systems. Lippincott Williams & Wilkins, 2008 3- Guyton& Hall Tıbbi Fizyoloji: Arthur C.Guyton, John E.Hall. Nobel Tıp Kitabevleri, 11.basım, 2007. Fizyoloji: Robert M. Berne, Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, Güneş Tıp Kitabevleri, 5.Basım, 2008.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 46

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek