GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002112020 KİNEZİYOLOJİ VE BİOMEKANİK I Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Normal ve patolojik durumlarda fiziksel bilimin bakış açısından insan hareketlerini öğretmektir


Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN


1 - Bu dersin sonunda öğrenci kinezyolojide temel kavramlar, kinezyolojinin tanımı ve hareket kanunları ile ilgili tanımları yapabilir
2 - Öğrenci, hareketin prensiplerini tanımlayabilir. Hareketi, insan hareketlerinin analizinde kullanmayı öğrenir.
3 Öğrenci kemik ve kıkırdak doku mekanikleri ve patomekaniklerini tanımlayabilir, kemiğin fonksiyonel adaptasyonu özetler.
4 Öğrenci, eklemleri sınıflayabilme ve vücut eklemlerinin fonksiyonlarını öğrenme becerisi kazanır.
5 Öğrenci, yapısal fonksiyonel analizi (hareket düzlemleri, eklem yapıları ve fonksiyonları) yapabilir.
6 Öğrenci, dengenin sağlanmasında rol oynayan yapıları, denge tiplerini ve postural kontrol mekanizmalarını açıklayabilir.
7 Öğrenci üst ekstremite eklemlerinin (omuz, dirsek, el bileği ve el bölgesi) mekaniği ve patomekaniklerini tanımlayabilir

Birinci Öğretim[Yok]


Biomekani ve kinezyolojinin tanımı yapılacaktır, yaygın olarak kullanılan çeşitli terim ve kavramlar açıklanacaktır. Denge konularında kullanılan biomekanik prensipler açıklanacak ve örneklendirilecektir. Hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal/patolojik streslere fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajen doku, kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar, omuz, dirsek, el-elbileği mekaniği ve patomekaniği öğretilecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kinezyolojiye giriş, temel biyomekanik kavramlar - Ders anlatımı - Video Gösterimi
2 Kinezyoloji temel kavramlar, hareket kanunları - Ders anlatımı - Video Gösterim
3 Kemik, kıkırdak, kas ,tendon, ligament dokusu mekanikleri ve patomekanikleri - Ders anlatımı - Video Gösterim
4 Kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligament dokusu mekanikleri ve patomekanikleri - Ders anlatımı - Video Gösterim
5 Eklemlerin oluşumu, sınıflaması - Ders anlatımı - Video Gösterim
6 Yapısal fonksiyonel analiz (hareket düzlemleri, eklem yapıları ve fonksiyonları) - Ders anlatımı - Video Gösterim
7 Hareketin nöral kontrolü (santral ve periferik sinir sistemi,piramidal ve ekstrepiramidal sistemler) - Ders anlatımı - Video Gösterim
8 ARA SINAV
9 Enerji mekanizmaları ve dönüşümleri (metabolik enerji,mekanik enerji,elastik enerji) - Ders anlatımı - Video Gösterim
10 Denge ve postür, postüral kontrol mekanizmaları - Ders anlatımı - Video Gösterim
11 Omuz bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
12 Omuz bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
13 Dirsek bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
14 El bileği ve el mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
15 FINAL

- Prof. Dr. Gül Şener Prof.Dr. Fatih Erbahçeci Kinezyoloji ve Biyomekanik Hipokrat Kitabevi, 2016 - Donald A.Neumann. Kinesiology of the Musculoskleteal System: Foundations for Rehabilitation, Second Edition, Mosby Elsiever, 2010 - LeVeau BF. Biomechanics of Human Motion. Basics and Beyond for Health Professions. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2011 - Joint structure, Function. Norkin FA.Muscles, Nerves & Movement in Human Occupation, Tyldesley, Barbara Et Al. - Muscles, Nerves & Movement in Human Occupation, Tyldesley,Barbara Et Al. - Oatis CA.Kinesiology:The mechanics&Pathomechanics of Human Movement. Lippincott, 2004. - Winters JM, Croya PE. Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement. Springer NY, 2000. - Hall SJ. Basic Biomechanics. 4th Edition, McGraw Hill Edition, 2003. - Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi Rehabilitasyonun Temelleri. Prof. Dr. Yavuz Yakut Hipokrat Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek