GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002172020 KLİNİK ORTOPEDİ Ders 2 3 2,00

LisansDersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır: 1 Ortopedik terminolojiyi kullanabilecek 2 Ortopedik hastalık ve patolojilerin mekanizmalarını tanımlayabilecek 3 Ortopedik hastada görülen semptom ve belirtileri açıklayabilecek 4 Ortopedik bozukluk/ probleme karar vermek çin kullanılan özel testleri uygulayabilecek 5 Ortopedik fizyoterapi için teorik temele sahip olacaktır


Doç .Dr. Serkan BAKIRHAN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir....
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim[Yok]


Terminoloji, kırık tanımı ve iyileşmesi, tedavi yöntemleri, yumuşak doku travmaları, omuz, dirsek, el-elbileği patolojileri, servikal, torakal ve lumbal bölge patolojileri, kalça, diz, ayak bileği ve ayak bölgesi patolojileri ve bütün bunların değerlendirmeleri öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Terminoloji,temel kavramlar,tanımlar
2 Kırık tanımı,oluşumu,bulguları,tipleri,sınıflaması
3 Kırık iyileşmesi ve tedavi yöntemleri,kırık komplikasyonları
4 Yumuşak doku travmaları,oluşumu,bulguları,tipleri
5 Omuz bölgesi patolojileri
6 Dirsek bölgesi patolojileri
7 El, El bileği patolojileri
8 ARA SINAV
9 Servikal bölge patolojileri
10 Torakal ve lomber bölge patolojileri
11 Torakal ve lomber bölge patolojileri
12 Kalça bölgesi patolojileri
13 Diz bölgesi patolojileri
14 Ayak, ayak bileği bölgesi patolojileri
15 FİNAL

Orthopedic Traumatology-A Resideny’s Guide. Ip, David, 2008 Orthopedic medicine: a pratical approach. Kesson, Monica, 2008 Ortopedi, Çakmak M.,1998.Ortopedik Travmatoloji, Alturfan AK.2002Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 47

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek