GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002022020 KİNEZİYOLOJİ VE BİOMEKANİK II Ders 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciye lokomotor sistemin normal kinezyolojik ve biyomekanik özellikleri ile patomekanikleri hakkında bilgi kazandırmak (kinezyolojide temel kavramlar, dokular, denge, postür, hareket kontrolü, üst ekstremite) amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Serkan BAKIRHAN


1 Öğrenci bu dersin sonunda kolumna vertebralis yapısının anatomik ve mekanik özelliklerini tanımlar, bu özellikleri patolojik durumlarla karşılaştırma becerisi kazanır
2 Öğrenci bu dersin sonunda alt ekstremite eklemlerinin (kalça, diz, ayak bileği ve ayak bölgesi, temporomandibular eklem) mekaniği ve patomekaniklerini tanımlayabilir.
3 Öğrenci bu dersin sonunda yürüyüşün özellikleri, yürüyüş analizi yöntemlerini tanımlayabilir.
4 Öğrenci, patolojik yürüme kapsamına giren konuları öğrenme becerisi kazanır.

Birinci Öğretim[Yok]


Vertebral kolon, sakroiliyak eklem, temporomandibular eklem mekanik ve patomekaniği; pelvis, kalça, diz, ayak bileği ve ayak mekanik ve paromekaniği; yürüyüş analizi, normal ve patolojik yürüyüş öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş - Ders anlatımı - Video Gösterim
2 Kolumna vertebralis mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
3 Kolumna vertebralis mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
4 Sakroiliak eklem ve pelvis bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
5 Kalça bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
6 Diz bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
7 Ayak bileği - Ayak Bölgesinin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
8 Temporomandibular eklemin mekaniği ve patomekaniği - Ders anlatımı - Video Gösterim
9 ARA SINAV
10 Hareket analizine giriş, teorileri ve donanımlar - Ders anlatımı - Video Gösterim
11 Yürüyüşün özellikleri ve analizi - Ders anlatımı - Video Gösterim
12 Yürüyüşün özellikleri ve analizi - Ders anlatımı - Video Gösterim
13 Yürüyüşün özellikleri ve analizi - Ders anlatımı - Video Gösterim
14 - Patolojik yürüme - Ders anlatımı - Video Gösterim
15 FINAL

- Prof.Dr. Gül Şener Prof.Dr. Fatih Erbahçeci Kinezyoloji ve Biyomekanik Hipokrat Kitabevi, 2016 - Donald A.Neumann. Kinesiology of the Musculoskleteal System: Foundations for Rehabilitation, Second Edition, Mosby Elsiever, 2010 - LeVeau BF. Biomechanics of Human Motion. Basics and Beyond for Health Professions. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2011 - Joint structure, Function. Norkin FA.Muscles, Nerves & Movement in Human Occupation, Tyldesley, Barbara Et Al. -Muscles, Nerves & Movement in Human Occupation, Tyldesley,Barbara Et Al. - Oatis CA.Kinesiology:The mechanics&Pathomechanics of Human Movement. Lippincott, 2004. - Winters JM, Croya PE. Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement. Springer NY, 2000. - Hall SJ. Basic Biomechanics. 4th Edition, McGraw Hill Edition, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 47

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek