GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002122020 KLİNİK BİLİMLER Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Klinik bilim konusunda genel bilgi sağlamaktır.1 Genel klinik bilimlere giriş ve semptomlara yaklaşımı tanımlar
2 Endokrin ve Metabolizma Hastalıklar hakkında bilgi edinir
3 Enfeksiyon Hastalıkları tanımlar ve koruyucu yaklaşımları bilir
4 Geriatrik bireylerin fizyolojik ve anatomik değişikliklerini bilir ve patoloji durumunda değerlendirme yapar
5 Kadın sağlığı ve hastalıklarını tanımlar
6 Beyin tümörü hakkında bilgi edinir ve hastalığa özgü bulguları bilir

Birinci Öğretim[Yok]


Dahiliye, kalp ve damar cerrahisi, nöroşirurji hastalıklarında klinik durumlar öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları (Obesite, Diabetus Mellitus, Osteoporoz)
2 Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları (Hipertansiyon, tiroit hastalıkları)
3 Enfeksiyon Hastalıkları (HIV, AIDS, Hepatit)
4 Gastrointestinal ve Böbrek Hastalıkları
5 Geriatrik Hastalıklar
6 Hematolojik Hastalıklar
7 Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuar Tetkikleri ve Otoantikorlar
8 ARA SINAV
9 Beyin tümörleri,Kanser
10 Disk Hernisi
11 Spinal kord yaralanmaları 1
12 Spinal kord yaralanmaları 2
13 Akciğer hastalıkları (astım, KOAH vb)
14 Kadın sağlığı ve hastalıkları
15 Pelvik taban rehabilitasyonu
16 FINAL

- Hacettepe İç Hastalıkları,Ünal Yasavul,Hacettepe Üniversitesi,2004 - Netter Obstetri,Jinekoloji ve Kadın Sağılığı,Roger P. Smith(Çeviri:Mithat Erenus,Tevfik Yoldemir),Güneş Tıp Kitabevi - Cardiothoracic Surgery,2. baskı.LarryR.Kalser,Irving L. Kron,Thomas L. Spray - Romatoloji ve Klinik Ortopedi El Kitabı,Çeviren:Yusuf Yazıcı, Doruk Erkan, Akgün İnce,Nobel Tıp Kitapevleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 13 1 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 2 4 3 4 1 2 3 2 1 1
ÖÇ 3 4 3 4 1 2 3 2 1 4
ÖÇ 4 3 3 4 2 2 3 2 1 1
ÖÇ 5 5 4 4 3 4 3 2 1 1
ÖÇ 6 5 5 4 3 4 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek