GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002142020 BESLENME Ders 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, yeni ürün geliştirmede ve gıda işlemede, insanların gereksinimini karşılayacak şekilde gıdaların besleyici değerlerini göz ardı etmeden bilgi, deneyim ve yeni kaynakların uygulanabilirliğini arttırmaktır. Bugün, gıda geçmişte olduğundan daha farklı bir yaklaşımla, yaşamsal önemi, açlıkla savaşmadaki yeri, sağlık üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ele alınmaktadır. Gelecekte gıda endüstrisi bugün olduğu noktadan daha ileride daha ciddi bilimsel araştırmalara gereksinim duyan bir alan olacaktır. Bu alandaki eğitimin ve araştırmaların temel amacı gıda endüstrisinin, çok uluslu, teşvik edici ve profesyonel bir yaklaşım ile rekabet gücünü arttırmak olmalıdır. Beslenme dersi bu yaklaşımla Gıda Mühendislerinin gelecekteki yerinin önemini artırmayı amaçlamaktadır.1 1. Besin öğelerini tanımlayabilmeli
2 2. Emziklilik ve gebelik için beslenme planı yapabilmeli
3 3. Anne sütü ile ilgili eğitim yapabilmeli
4 4. Komplike sağlık sorunlarında hastaların beslenme durumlarını değerlendirebilmeli
5 5. Toplumda risk gruplarının beslenme durumunu tanımlayabilmeli
6 6. Toplumda risk gruplarına beslenme eğitimi yapabilmeli


Yok


Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası bilgisi


Beslenme ve sağlık ilişkisi; besleyici ve sağlıklı bir diyetin bileşenleri; karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi; yağlar ve beslenmedeki önemi; proteinler ve beslenmedeki önemi; vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi; besin öğesi olmayan diğer yararlı bileşikler; gıdaların enerjisini azaltma uygulamaları; oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş : Gıda Bileşenlerinin beslenme açısından önemi
2 Beslenme ve sağlık ilişkisi
3 Gıdaların vücuttaki fonksiyonları
4 Karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi
5 Yağlar ve beslenmedeki önemi
6 Proteinler ve beslenmedeki önemi
7 Besin öğelerinin metabolizması
8 Ara sınav
9 Gıda işleme yöntemlerinin karbonhidratlar üzerine etkisi
10 Gıda işleme yöntemlerinin yağlar üzerine etkisi
11 Gıda işleme yöntemlerinin proteinler üzerine etkisi
12 Vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi
13 Besin öğesi olmayan diğer sağlığa yararlı bileşikler
14 Gıdaların enerjisini azaltma uygulamaları
15 Oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık
16 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Food Chemical Composition : Dietary Significance in Food Manufacturing, Hutton, T. 2002. Royal Society of Chemistry Pub. UK. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Nutrition : Concepts and Controversies, 8 th Edition, Frances Sizer, Eleanor Whitney 2000, Wadsworth/ Thomson Learning USA, 567 pp 2. Nutritional Aspects of Food Processing and Ingredients. Henry C.J.K. ; Heppell N.J. 1998. Aspen Publication , UK. 3. Antioxidants in Food. Pokorny, J;Yanishlieva, N. Gordon, M. 2001. CRC Press, New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 94

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek