GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002162020 FARMAKOLOJİ Ders 2 4 0

Lisans


Türkçe


Bu derste öğrencinin antibiyotikler ve büyük organ sistemlerine (örneğin kardiyovasküler, hemopoetik ve santral sinir sistemleri) ait ilaçları tüm özellikleriyle öğrenmesi amaçlanmaktadır.1 Santral sinir sistemi fonsiyonlarını öğrenerek bu sistemle ilgili fonksiyonel bozukluklar sonucu oluşan patolojilerin tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmaları, basit farmakodinamik/faramakokinetik özellikleri, endikasyon/kontrendikasyonları, yan ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme
2 İlacın tanımı, temel özellikleri ve elde edildiği kaynakları öğrenebilme. İlaçları sınıflandırabilme, doz kavramı ve ilacın etkisini değiştiren faktörleri öğrenerek uygulamadaki önemini kavrayabilme.
3 İlaçların uygulama yollarını ve vücuda girdikten sonra geçirdiği emilim, dağılım, metabolizma ve itrah aşamalarını ve bu bilgilerin pratik önemini kavrayabilme.
4 İlaçların etki mekanizmalarını, diğer ilaçlarla etkileşmeleri ile yan ve toksik etkilerini kavrayabilme
5 Anatomi-fizyoloji bilgisi kapsamında otonomik sinir sistemi temel fonsiyonlarını kavrayabilme
6 Parasempatik ve sempatik sinir sistemini ilgilendiren ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmalarını, basit farmakodinamik/farmakokinetik özelliklerini, endikasyon/kontrendikasyon, yan ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme
7 Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve anjina pektoriste kullanılan ilaçları bilme ve bunların etki mekanizmaları, ciddi ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve kontrendike olduğu durumları kavrayabilme.


Yok


Yok


Bu derste antibiyotiklerin genel sınıflandırılması ve temel özellikleri, genel olarak kemoterapötik kullanımında dikkat edilmesi gereken prensipler, kardiyovasküler, hemopoetik ve santral sinir sistemi gibi ana organ sistemlerine yönelik ilaçların etki mekanizmaları, endikasyon ve kontrendikasyonları, yan etkileri gibi konular işlenecektir. Böylece 4. sınıf 1. dönemde verilecek olan klinik farmakoloji konularının daha iyi kavranabilmesi için bir alt yapı oluşturulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlaç nedir? İlaçların sınıflandırılması ve uygulama yerleri
2 İlaçların etkileri ve etki mekanizmaları
3 İlaç farmakokinetiği (I)
4 İlaç farmakokinetiği (II)
5 İlaç farmakokinetiği (III)
6 İlaçlar arası etkileşmeler
7 İlaçların dozları ve doz üzerine etkili faktörler
8 İlaçların yan ve toksik etkileri
9 Akut,kronik ilaç zehirlenmeleri ve tedaviye genel yaklaşım
10 Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş
11 Kolinerjik ve Antikolinerjik ilaçlar
12 Adrenerjik ilaçlar
13 Antiadrenerjik ilaçlar
14 Ara sınav (I)
15 Akılcı İlaç Kullanımı
16 Kemoterapötiklere giriş ve genel kavramlar (I)
17 Antibiyotik tedavi prensipleri
18 Antihipertansif ilaçlar
19 Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
20 Antianjinal ilaçlar
21 Santral sinir sistemi ilaçlarına giriş Genel anestezikler
22 Hemopoetik sistem ilaçları
23 Analjezik ilaçlar(I)
24 Analjezik ilaçlar(II)
25 Psikofarmakoloji
26 Kas gevşeticiler
27 Antiepileptik ilaçlar
28 Ara sınav (II)
29 Final sınavı
30
31

Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti, 2009, Ankara Süzer Ö. Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, İstanbul. Dökmeci İ. Farmakoloji-İlaçlar ve Etkileri, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2007. Katzung BG, Masters S, Trevor A. Basic and clinical Pharmacology, 11th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2008. Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2006 Dersi veren öğretim üyelerinin ders notları ve slayt çıktıları öğrencilere verilmektedir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 3 3 10
Final Sınavı 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 16

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 5 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 6 4 4 5 4 4 4 4 5 3
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek