GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003052020 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


İnme dışında diğer nörolojik bozuklukların fizyoterapi ve rehabilitasyonu hakkında bilgi vermek ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Travmatik, dejeneratif, idiyopatik ve enfektif santral ve periferik hastalıklar (multipl skleroz, parkinson, periferik sinir yaralanmaları, yüz felci, poliomiyelit, gullian barre, medulla spinalis yaralanmaları, amiyotrofik lateral skleroz, spastisite) için fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik karar verme Nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik karar verme
2 Poliomyelit ve fizyoterapisi, Gullian Barre ve fizyoterapisi Poliomyelit ve fizyoterapisi, Gullian Barre ve fizyoterapisi
3 Parkinson ve fizyoterapisi Parkinson ve fizyoterapisi
4 Multiple skleroz ve fizyoterapi Multiple skleroz ve fizyoterapi
5 Multiple skleroz ve fizyoterapi Multiple skleroz ve fizyoterapi
6 Denge ve koordinasyon bozukluklarında fizyoterapi Denge ve koordinasyon bozukluklarında fizyoterapi
7 Amiyotrofik Lateral Skleroz ve fizyoterapisi, Fasial Paralizi ve fizyoterapisi Amiyotrofik Lateral Skleroz ve fizyoterapisi, Fasial Paralizi ve fizyoterapisi
8 Ara Sınav
9 Spastisite ve Fizyoterapi Spastisite ve Fizyoterapi
10 Spinal kord yaralanmalarında değerlendirme Spinal kord yaralanmalarında değerlendirme
11 Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi
12 Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi Spinal kord yaralanmalarında fizyoterapi
13 Periferik sinir yaralanmaları değerlendirmesi Periferik sinir yaralanmaları değerlendirmesi
14 Periferik sinir yaralanmalarında değerlendirme ve tedavisi Periferik sinir yaralanmalarında değerlendirme ve tedavisi
15 FİNAL

Unal E. Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları Pelikan Yayıncılık, 2015. Algun C (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. Yakut E, Kayıhan H. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. Pelikan Yayıncılık, 2008. Algun C(Ed). Uygulamalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. İzmir, 1998.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 7 7
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek