GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003022020 KARDİYAK FİZYOTERAPİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Kardiyak rehabilitasyonu tanımlamak; kapsamını, endikasyonlarını açıklamak; kardiyak hastalarda değerlendirmeyi öğretmek ve egzersiz programlarının oluşturulması konusunda öğrenciye beceri kazandırmaktır.


Dr. Öğr Üyesi Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kardiyovasküler anatomi ve fizyoloji, koroner arter hastalığının risk faktörleri gözden geçirilecektir. Kardiyak rehabilitasyon tarihçesi ve fazları anlatılacaktır. Kardiyak değerlendirme, anjina ve dispne skalaları, çeşitli kardiyovasküler patoloji ve cerrahilere özgü rehabilitasyon programları, kardiyak rehabilitasyona özgü test ve değerlendirme teknikleri, kardiyak rehabilitasyonda takım yaklaşımı, sağlıklı bireylerdekardiyovasküler endurans, egzersiz ve


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ve tanımlanması, Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ve komponentleri Ders içeriği ve tanımlanması, Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ve komponentleri
2 Kardiyak Patolojiler I Kardiyak Patolojiler I
3 Kardiyak Patolojiler II Kardiyak Patolojiler II
4 Kapak Hastalıkları, Konjenital Kardiyak Patolojiler Kapak Hastalıkları, Konjenital Kardiyak Patolojiler
5 Kardiyak değerlendirme Kardiyak değerlendirme
6 Erken Dönem Kardiyak Rehabilitasyon Erken Dönem Kardiyak Rehabilitasyon
7 Kardiyak Rehabilitasyon Fazları Kardiyak Rehabilitasyon Fazları
8 Ara Sınav
9 Egzersiz Testleri Egzersiz Testleri
10 Postoperatif Kardiyak Rehabilitasyon Postoperatif Kardiyak Rehabilitasyon
11 Kalp pili ve Transplantasyonu Kalp pili ve Transplantasyonu
12 Periferik Vasküler Hastalıklar Periferik Vasküler Hastalıklar
13 Yoğun Bakım Ünitesinde Fizyoterapi Rehabilitasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Fizyoterapi Rehabilitasyon
14 Vaka Tartışması Vaka Tartışması
15 FİNAL

Pryor JA, Prased SA (Eds). Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Pediatrics.3rd Ed. Churchill-Livingstone, 2002.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek