GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003062020 SPORDA FİZYOTERAPİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Sporcu değerlendirmesi, spor yaralanmaları ve önlenmesi, spor sakatlıklarında ilkyardım, ön tedavi, kesin tedavi, rehabilitasyon prensipleri, fonksiyonel rehabilitasyon ve spora dönüş, bantlama ve bandajlama teknikleri öğretilecektir.


Dr.Öğr.Üyesi Nuray ELİBOL


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin amacı, spor fizyoterapistliğinde görev ve sorumluluğu, çalışma alanlarını, sporcularda görülen yaralanmaları ve önlenmesindeki prensipleri öğretmektir. Sporcularda değerlendirme ve spor fizyoterapistleri tarafından kullanılan güncel fizyoterapi yaklaşımları anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor yaralanmaları konusunda spor fizyoterapistinin yetkinlikleri Spor yaralanmaları konusunda spor fizyoterapistinin yetkinlikleri
2 Spor yaralanması olan hastanın rehabilitasyon programının organize edilmesi Spor yaralanması olan hastanın rehabilitasyon programının organize edilmesi
3 Rehabilitasyonda iyileşme sürecinin yönetimi ve anlaşılması Rehabilitasyonda iyileşme sürecinin yönetimi ve anlaşılması
4 Rehabilitasyonda değerlendirme süreci I Rehabilitasyonda değerlendirme süreci I
5 Rehabilitasyonda değerlendirme süreci II Rehabilitasyonda değerlendirme süreci II
6 Rehabilitasyonda hedeflerin elde edinilmesi I Rehabilitasyonda hedeflerin elde edinilmesi I
7 Rehabilitasyonda hedeflerin elde edinilmesi II Rehabilitasyonda hedeflerin elde edinilmesi II
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonel ilerleyiş ve fonksiyonel testler Fonksiyonel ilerleyiş ve fonksiyonel testler
10 Klinik karar verme: Vaka çalışmaları I Klinik karar verme: Vaka çalışmaları I
11 Klinik karar verme: Vaka çalışmaları II Klinik karar verme: Vaka çalışmaları II
12 Klinik karar verme: Vaka çalışmaları III Klinik karar verme: Vaka çalışmaları III
13 Bantlama ve bandajlama teknikleri I Bantlama ve bandajlama teknikleri I
14 Bantlama ve bandajlama teknikleri II Bantlama ve bandajlama teknikleri II
15 FİNAL

Rehabilitation Techniques in Sports Medicine and Athletic Training, 5th Edition, Prentice, W.E., 2011 Ergun N, Baltacı G, Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri. Hacettepe Üniversitesi FTR YO yayınları. Ankara, 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek