GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004052020 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere araştırma planlaması ve aşamaları ile ilgili temel bilgiler verip öğrencilerin bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmek, bilimsel yayın oluşturmanın prensipleri konusunda bilgiler vermek ve “Fizyoterapide araştırma yöntemleri II” dersine öğrenciyi hazırlamaktır.


Doç Dr Serkan BAKIRHAN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Her bir öğrenci grubu fizyoterapi ve rehabilitasyon konusu ile ilgili seçtiği makaleleri amaç, planlama, yöntem, istatistiksel analiz, tartışma ve sonuç açısından gözden geçirecek ve eleştirecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı, öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi Ders tanıtımı, öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi
2 Araştırma planlama ve yapma prensipleri Araştırma planlama ve yapma prensipleri
3 Makale tarama, makaleye ulaşma yolları, makale sunum teknikleri Makale tarama, makaleye ulaşma yolları, makale sunum teknikleri
4 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
5 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
6 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
7 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
8 Ara Sınav
9 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
10 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
11 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
12 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
13 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
14 Makale sunumu-tartışılması Makale sunumu-tartışılması
15 FİNAL

Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, İzmir 2006. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. (Çeviri ed. Yakut E, Kayıhan H) Pelikan yayıncılık, 2008. French S. Practical Research. A guide for therapist. Hicks CM. Practical Research Methods for Physiotherapists.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek