GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001192020 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.


Doç.Dr.Serkan BAKIRHAN


1 Tıbbi terminolojide yer alan kelimelerin temel gramer özelliklerini tanımlayabilir.
2 Hareket sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.
3 Dolaşım sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.
4 Solunum sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.
5 Sindirim sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.
6 Ürogenital sistem normal anatomik yapı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.
7 Sinir sistemi, endokrin sistemi ve duyu organlarının anatomik yapısı ve hastalıklarına ilişkin sık kullanılan terimleri tanımlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
3 Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar
4 Hareket sistemi normal anatomik yapı ve hastalıklarına (Bulgu, Tanı ve Tedavi) ilişkin terimler
5 Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler
6 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
7 Solunum sistemine ilişkin terimler
8 Sindirim sistemine ilişkin terimler
9 Ara sınav
10 Ürogenital sisteme ilişkin terimler
11 Sinir sistemi ve psikiatrik hastalıklara ilişkin terimler
12 Endokrin sisteme ilişkin terimler
13 Duyu organlarına ilişkin terimler
14 Epinonimler, sinonimler
15 Final sınavı

Çağatay GÜLER; Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, 2001. İ.Hatiboğlu; Tıbbi Terminoloji, Hatiboğlu Yayıncılık, 2000. Artukoğlu,A. Kaplan,A., Yılmaz, A., Tıbbi Terminoloki, Kum Matbaası, 2001. Rakel RE. Textbook of Family Practice. 4th ed. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 1990. Swartz MH. Tıbbi Terminoloji; Nobel Yayınevi, 2002. Ehrlich.A.B., Ehrlich. S.C., Medical terminology for health professions, Albany, NY : Delmar Thomson Learning, 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 2 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 3 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 4 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 5 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 6 5 5 3 3 3 4 2 2 1
ÖÇ 7 5 5 3 3 3 4 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek