GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001202020 TEMEL İLK YARDIM Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciye, kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda ilk yardım uygulamaları konusunda teorik bilgiyi vermektir.


Doç.Dr.Yelda CANDAN DÖNMEZ


1 İlk yardım ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 İlk yardım gerektiren durumları tanımlayabilme
3 İlk yardım gerektiren durumlarda ilk yardım bilgi ve becerilerini kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel ilk yardım bilgileri, hasta ya da yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ve şokta ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, kafa travmaları, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanıklarda ilk yardım, sıcak ve soğuğa maruz kalma durumlarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, yaralının kaza ortamından kurtarılması ve taşınma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve önemi
2 Genel ilk yardım bilgileri
3 Hasta ya da yaralının değerlendirilmesi
4 Temel yaşam desteği
5 Temel yaşam desteği
6 Temel yaşam desteği
7 Kanamalarda ilk yardım, şokta ilk yardım
8 Ara Sınav
9 Yaralanmalarda ilk yardım, Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
10 Kafa travmaları, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
11 Yanıklarda ilk yardım
12 Sıcak ve soğuğa maruz kalma durumlarında ilk yardım
13 Zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım
14 Bilinç bozukluklarında ilk yardım
15 Yaralının kaza ortamından kurtarılması ve taşınma
16 Final Sınavı

1. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı (2014). 2. Kuğuoğlu S, Aslan F.E, Olgun N. (2004). Acil Bakım. Ed: Deniz Şelimen, Yüce Yayım, İstanbul. 3. The European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 https://cprguidelines.eu/ 4. Yavuz M, Özbayır T, Korkmaz FD (2012). Temel İlk Yardım. Meta Basım Matbaacılık, İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek