GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002212020 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, akılcı ilaç kullanımının prensiplerini, akılcı ilaç kullanımında sağlık çalışanları ile hastaların görevlerini gelecekte sağlık ekibinin bir üyesi olacak ebelik öğrencilerine aktarmaktır.1 Akılcı ilaç kullanımı tanımlayabilme
2 Akılcı ilaç kullanımının genel ilkelerini sayabilmeli
3 Akılcı ilaç kullanımının ebeliği ilgilendiren yönlerini uygulayabilecek
4 İlaca ait başlıca güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilecek
5 Akılcı ilaç kullanımına ilişkin yasal mevzuatı tanımlayabilecek
6
7
8
9
10


Yok


Yok


Hastaları ilgilendiren AİK ilkeleri, İlaca ait güvenilir bilgi kaynakları, AİK ilişkin terminoloji ve tanımlar dersin genel içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Akılcı ilaç kullanımı ve akılcı olmayan ilaç kullanımı
3 Terminoloji ve tanımlar
4 Sağlık çalışanlarını ilgilendiren ilkeler
5 İlaca ait başlıca güvenilir kaynaklar
6 Yasal mevzuat
7 Vize
8 Soğuk zincir
9 Ebelikte ilaç kullanımı ve obstetrik ilaçlar
10 Dünyada ve Türkiye'de ilaç kullanımı
11 İlaç dışı ürünler
12 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar
13 Antibiyotik kullanımına ilişkin genel ilkeler
14 Etik
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Final

1- Gürel Aİ. İlaca Dair. Tübitak Yayınları, 1. Basım. 2- Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Yayını, Ankara 2013. 3- Toplumun Akılcı İlaç Kullanımına Bakışı, TC Sağlık Bakanlığı, http://www.akilciilac.gov.tr/?p=328&lang=tr_TR 4- Aydın B, Gelal A. (2012). Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1):57-63 5- World Health Organization. The rational use of drugs. Report of the conference of experts. Nairobi, 25-29 November 1985. Geneva 1987. 6- T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. Sonuç raporu. Akılcı ilaç kullanımı çalıştayı. 22-23 Aralık 2006, Ankara, Ocak 2007. 7- Akıcı A, Kalaça S. Topluma yönelik Akılcı İlaç Kullanımı. Ed. Akıcı A. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SGK Yayın No: 93, 2013


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek