GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002252020 PSİKODRAMA Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Toplumsal yapılanma ve grup dinamiği hakkında temel kuramsal bilgilerin edinme ve birey-toplum-grup ilişkileri üzerine görüş kazanılması


Doç.Dr.Sevnaz ŞAHİN


1 Sosyometri ve psikodramayı açıklayabilme
2 Morenonun rol gelişim teorisini açıklayabilme
3 Sosyometrik testi açıklayabilme
4 Psikodrama tekniklerini tanımlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


-Morenonun sosyometri teorisi -Sosyometrik test -Morenonun rol teorisi -Psikodramayı anlamak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyometri ve Psikodrama: Tarihsel bir bakış
2 Sosyometri yasaları
3 Rol teorisi
4 Rol teorisi
5 Sosyometrik test
6 ara sınav
7 Sosyometrik test uygulamaları
8 Temel psikodrama teknikleri
9 Psikodrama türleri
10 Psikodramanın temel öğeleri
11 Türkiyede psikodrama eğitimi
12 Psikodrama uygulaması
13 Psikodrama uygulaması
14 Final

1.Dökmen, Ü. (1995). Sosyometri ve Psikodrama, İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2.Moreno L.J.(1963). Sosyometrinin Temelleri (N.Ş.Kösemihal, Çev),İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları 3.Özbek, Leutz (2003). Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim, Ankara: Ayrıntı Basımevi. 4.Schützenberger-Ancelin, A. (1995). Psikodrama: Yöntemlerin Bir Özet Sunumu, (Çev. A. Özbek,), Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 5 5 25
Proje Sunma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1
ÖÇ 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1
ÖÇ 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1
ÖÇ 4 3 3 3 3 2 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek