GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002272020 HALK DANSLARI Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Halk Oyunlarını tanıması, geleneksel özelliklerini gözlemlemesi, geleneksel oyunların hareketsel analizi yapması, bireysel uygulama ile taklit edebilmesi, hareketi kendi bedenine aktarma sistemlerini basamaklamasına katkıda bulunmaktır.1 Oyun türü hakkında teorik bilgi edinme
2 Oyun türü adımlarını uygulamalı öğrenme ve hatırlayabilme
3 Tekrarlanan adımları içselleştirerek uygulayabilme
4 Hareketi kendi bedenine aktarmayı tasarlayabilme
5 Oyunları gösterebilme, sahneye uyarlayabilme


Yok


Yok


Oyunları hakkında geniş bilgiye sahip olma oyun repertuarını tanıma, öğrenme, uygulama, ve sahneleme projeleri geliştirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar
2 Ağır- Kıvrak Zeybek oyun türlerinin tanıtımı
3 Zeybek oyun uygulamaları
4 Zeybek oyun uygulamaları
5 Zeybek oyun uygulamaları
6 Kıvrak Zeybek oyun uygulamaları
7 Kıvrak Zeybek oyun uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Karşılama türü oyun uygulamaları
10 Karşılama türü oyun uygulamaları
11 Halay türü oyun uygulamaları
12 Halay türü oyun uygulamaları
13 Horon türü oyun uygulamaları
14 Horon türü oyun uygulamaları
15 Bar türü oyun uygulamaları
16 Final: Genel Değerlendirme

AKDOĞU, Onur, “Bir Müzik Türü Olarak Zeybek ve Alt Türleri”, Zeybekler Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 2002 ARSUNAR, Ferruh, Batı Anadolu’da Zeybekler ve Zeybek Oyun Havaları, Basılmamış, 1953 ASAF Seyfettin - Asaf Sezai, Yurdumuzun Nağmeleri, Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2008 AVCI, Ali Haydar, “Bir Sosyal isyancılık Kurumu: Zeybeklik ve Zeybekler”,Folklor Edebiyat Dergisi, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 1997 AVCI, Ali Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, E Yayınları, İstanbul BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, “Raks Hakkında”, Nevsal-i Afiyet Sehname-i Tıbbi, İstanbul, 1900 DEMİRSİPAHİ, Cemil, Türk Halk Oyunları, , Türk Tarihi Kurumu Basımevi. I. Baskı, Ankara 1975 HAKALMAZ, Orhan, Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri, Kitap Matbaası, İstanbul HOBSBAWM, Eric J., “Eşkıyalar”, Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi KARADEMİR, Abdurrahim, “Dünden Bugüne Zeybekler ve Dansları”, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 1994 SARALP, Perihan, Orta Asya Bozkırlarından Kartal Yuvalarına, Efeler, Aydın, Taşkın Matbaası, 1991 ŞAPOLYO, Enver Benhan, “Efe, Zeybek, Kızan, Yaşayışları ve Adetleri”, Türk Yurdu Dergisi, İstanbul, 1954 Meydan Larousse , “Tavır”, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Ankara, 1992 YAVİ, Ersal, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 YETKİN, Sabri, Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 35, Numune Matbaacılık, İstanbul, 1997 Denizli Zeybek oyunları alan araştırması video görüntüleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek