GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002222020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla "diş hekimi" olma yolundaki öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurabilmesini; bu değişik kesimlerin sorunlarını bizzat yaşayarak gözlemlemesini; projeler de hem arkadaşları hem de sorumlu öğretim üyeleri ile verimli çalışabilmesini; birey ve hekim olarak daha duyarlı bir vatandaş olabilmesini sağlamak dersin temel hedefleridir.1 Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla "diş hekimi" olma yolundaki öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurabilmesi.
2 Toplumun değişik kesimlerinin sorunlarını bizzat yaşayarak gözlemleyebilmesi.
3 Projeler de hem arkadaşları hem de sorumlu öğretim üyeleri ile verimli çalışabilmesi.
4 Birey ve hekim olarak daha duyarlı bir vatandaş olabilmesi.


Yok


Yok


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla "diş hekimi" olma yolundaki öğrencilerin, arkadaşları ve sorumlu öğretim üyeleriyle birlikte, topluma hizmet sunmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sorumlu öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı.
2 Sorumlu öğretim üyeleri toplantısı. Dersin ve projelerin genel zamanlaması, organizasyonu hakkında karar verilmesi.
3 Projeler hakkında görüşme toplantısı.
4 Öğrenci grupları hakkında görüşme toplantısı.
5 Proje isimlerinin belirlenmesi ve Rektörlüğe iletilmesi.
6 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
7 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
8 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
9 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
10 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
11 Fakülte dışında grup çalışmları (6 proje grubu)
12 Sorumlu öğretim üyeleri değerlendirme toplantısı.
13 Öğrenci grupları değerlendirme toplantısı.
14 Proje CD ve dökümanlarının jürilere iletilmesi.
15 Proje Sunumları.
16 Seçilen ilk üç projenin isimlerinin Rektörlüğe bildirilmesi.

Ege Üniversitesi duyuru sayfaları, Fakülte Duyuru sayfaları, Projelerle ilgili hocaların verdiği not ve anlatımları, günlük gazeteler, dergiler, TV


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 20 40
Rapor Hazırlama 2 25 50
Rapor Sunma 1 8 8
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 270

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek