GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004172020 HALK SAĞLIĞINDA KORUYUCU FİZYOTERAPİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Sağlıkla ilgili temel kavramların ve sağlığı etkileyen durumların tanımlanması, sağlığın korunmasına ve yükseltilmesine yönelik hizmetlerin planlanması ve yönlendirilmesinde sağlık çalışanlarının rollerinin tanımlanması ve koruyucu fizyoterapi hizmetlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


-


1 Sağlığı, sağlıkla ilgili temel kavramları, sağlığı etkileyen tüm durumları tanımlayabilir
2 Sağlığı koruma ve yükseltmedeki kurumsal, toplumsal yapıyı tanımlayabilir
3 Koruyucu sağlık hizmetlerinde hedef grupları ve bunlara yönelik hizmetleri belirleyebilir
4 Sağlık çalışanlarının toplum sağlığındaki rollerini açıklayabilir
5 Sağlık hizmetinin farklı basamaklarında koruyucu hizmetleri karşılaştırabilir
6 Koruyucu sağlık hizmetlerinde fizyoterapi rehabilitasyona özgü saha çalışmalarını planlayabilir, gerçekleştirebilir ve yorumlayabilir.
7 Koruyucu sağlık hizmetlerinde multidisipliner çalışmayı başarabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sağlık kavramını, sağlığın korunması ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı, fizyoterapi mesleğinin koruyucu sağlık alanındaki hizmetlerini kapsar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sağlık kavramı
2 Sağlığın değerlendirilmesinde tarama testleri
3 Nüfus Bilimi ve Sağlık Demografisi, Sağlıkla ilgili uluslar arası kuruluşlar
4 Epidemiyoloji ve projelerin belirlenmesi
5 Fizyoterapistin halk sağlığındaki rolü
6 Toplum temelli rehabilitasyon
7 Çevre sağlığı ve fizyoterapinin rolü
8 Afetler ve afetlerde fizyoterapi
9 Yaşlı, çocuk ve özürlülerde sağlığın korunması
10 Toplum sağlığında basının rolü
11 Sağlıkla ilgili mevzuatlar
12 Proje çalışmaları
13 Proje çalışmaları
14 Proje çalışmalarının sunumu

1. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, HÜ Basımevi, Ankara 2006 2. Karaduman A. Halk sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon. Ankara. 1994


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4 4 2 1
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 5 5 2 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 4 2 4
ÖÇ 4 5 5 3 3 3 4 3 2 1
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 5 3 2 3
ÖÇ 6 5 5 4 4 4 4 3 2 2
ÖÇ 7 5 5 4 4 4 3 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek