GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004142020 FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli Ders Grubu 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan teknolojik cihazların incelenmesidir


Dr Öğr Üyesi Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Rehabilitasyon teknolojilerinin tarihçesi, rehabilitasyonda kullanılan yeni teknolojik çalışmalar, hastalık gruplarına göre kullanılan adaptif cihazlar, rehabilitasyonda teknolojik cihaz kullanmanın avantaj ve dezavantajları, rehabilitasyonda robotik teknolojiler, fizyoterapide ihtiyaç duyulan teknolojinin incelenmesi, makale incelemeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Rehabilitasyon teknolojilerinin tarihçesi
2 Rehabilitasyonda kullanılan yeni teknolojik çalışmalar
3 Rehabilitasyonda kullanılan yeni teknolojik çalışmalar
4 Hastalık gruplarına göre kullanılan adaptif cihazlar
5 Hastalık gruplarına göre kullanılan adaptif cihazlar
6 Rehabilitasyonda teknolojik cihaz kullanmanın avantaj ve dezavantajları
7 Rehabilitasyonda teknolojik cihaz kullanmanın avantaj ve dezavantajları
8 Ara Sınav
9 Rehabilitasyonda robotik teknolojiler,
10 Rehabilitasyonda robotik teknolojiler
11 Fizyoterapide ihtiyaç duyulan teknolojinin incelenmesi
12 Fizyoterapide ihtiyaç duyulan teknolojinin incelenmesi
13 Makale incelemeleri
14 Makale incelemeleri
15 FİNAL

Rehabilitasyonda Teknoloji, Ed: Ela Tarakcı, Devrim Tarakcı, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek