GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002042022 ELEKTROTERAPİ II Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapötik ajanların belirlenmesi, uygulama şekillerinin ve problem çözümlerinin öğretilmesidir


Dr.Öğr. Üyesi.Nuray ELİBOL


1 fizyoterapide kullanacakları elektroterapi ajanlarına karar verebilecek
2 elektroterapi ajanları seçerken vücut üzerindeki fizyolojik etkilerini açıklayabilecek
3 bu ajanların fizyoterapide farklı hastalıklardaki endikasyon ve kontraendikasyon mekanizmalarını tanımlayabilecek
4 fizyoterapist olarak elektroterapi ajanlarını kullanmak için gerekli teknik bilgi ve uygulama becerisini kazanacaktır.

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Transkutaneöz electrical evre stimulation, Ultrason, Kısa dalga diatermi, Magnetoterapi, Şok Dalga Terapi, Ultra-reiz(Trabert), Biofeedback konuları öğretilecektir. Bunların etki mekanizmaları, etkileri, endikasyon ve kontraendikasyonları açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektroterapiye giriş
2 TENS,etkileri,endikasyonları, kontra-endikasyonları (Ağrı)
3 Ultra-reiz (Trabert),etkileri,endikasyonları, kontraendikasyonları
4 Ultrason,etkileri,endikasyonları,kontraendikasyonları
5 KDD,etkileri,endikasyonları, kontraendikasyonları
6 MDD,etkileri,endikasyonları, kontraendikasyonları
7 Genel Uygulama
8 I.ARA SINAV
9 Magnetoterapi,etkileri,endi kasyonları,kontraendikasyonları
10 Shock Wave terapi,etkileri,endikasyonları,kontraendikasyonları
11 Shock Wave terapi,etkileri,endikasyonları,kontraendikasyonları
12 Biofeedback
13 Genel Uygulama
14 Genel Uygulama
15 FINAL

Reed A, Low J, Editors, Electrotherapy Explained: Princeples and Practice. 3 rd Ed, Butterworth HeinemannYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3
ÖÇ 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek