GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003012022 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I Ders 3 5 5,00

LisansPNF tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve etki mekanizmaları konusunda temel bilgiler, PNF egzersizlerinin uygulamasına dayalı pratik uygulamaları öğretmektir. Klinik uygulamalarda, farklı nöromusküler sistem bozukluklarında fasilitasyon veya inhibisyon amacıyla PNF tekniklerini uygulama becerisi kazandırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özden GÖKÇEK


1 Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon paternlerinde çalışan kasları tanımlayabilecektir
2 Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon’da kullanılan ekstremite, gövde, baş-boyun paternlerini uygulayabilir
3 Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon’da kullanılan tekniklerin uygulama amacını bilir
4 Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon’da kullanılan tekniklerin uygular
5 Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerini kullanarak hastalığa uygun tedaviyi planlar
6 Profrioseptif nöromüsküler fasilitasyon tekniklerini kullanarak günlük yaşam aktivitelerini ve fonksiyonellik kalitesini artırabilir

Birinci Öğretim[Yok]


Proprioseptif NöromuskülerFasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temelinin ve pratik olarak uygulamalarının öğretilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon’a (Pnf) Giriş
2 Temel Bilgiler
3 Üst Ekstremite Paternleri
4 Alt Ekstremite Paternleri
5 Yarım Paternler
6 Bilateral Paternler
7 Baş-Boyun Ve Üst Gövde Paternleri
8 Ara Sınav
9 Alt Gövde Paternleri
10 Fasilitasyon Teknikleri
11 İnhibisyon Teknikleri
12 Minder Aktiviteleri-1
13 Minder Aktiviteleri 2
14 Proksimal Hayati Fonksiyonların Stimülasyonu
15 Final Sınav

Kitap: Editör: Prof. Dr. Ayşe Livanelioğlu, Prof. Dr. Zafer Erden, Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel. Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon TeknikleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 40
Uygulama/Pratik 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 9 9
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 9 2 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 3 33
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 3 3 3 3 5 1 1
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 3 4 1 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3 4 1 1
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3 4 1 1
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek