GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003162022 PROTEZ VE REHABİLİTASYON Ders 3 6 3,00

LisansAmputasyon nedeni ve seviyesine göre alt ve üst ekstremitelerde kullanılan protezler (mekanik, myoelektrik ve robotik) anlatmak ve protezli hastanın rehabilitasyonunu öğretmektir.


Doç .Dr Serkan BAKIRHAN


1 - Bu dersin sonunda öğrenciler, protezin temel biyomekani prensiplerini, parçalarını, dizaynını açıklayabilirler.
2 - Öğrenciler, rehabilitasyon ekibiyle birlikte amputasyonun nedenine ve seviyesine göre uygun protez endikasyonuna karar verebilirler.
3 Öğrenciler, hastayı hem amputasyon hem de protez uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirebilir.
4 Öğrenciler, amputasyonun ya da protezin olası komplikasyonlarını açıklayabilir.
5 - Öğrenciler, uygun protez için fizyoterapi ve rehabilitasyon programını oluşturabilir.
6 Öğrenciler, ampute hastanın farklı fazlarına göre fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlayabilir.

Birinci Öğretim[Yok]


Amputasyon sebepleri ve seviyeleri açıklanacaktır. Üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protezler, protezin biyomekanik özellikleri, suspansiyon yardımcıları, hastaya uygun protez seçimi, güdük-soket uyumu, statik ve dinamik protez ayarları, protez (ampute) rehabilitasyonu öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tanım ve tarihçe, ampütasyon nedenleri ve seviyeleri -Düz anlatım -Uygulama
2 Alt ekstremite protezlerinin komponentleri, kısmi ayak amputasyonları, syme amputasyonu -Düz anlatım -Uygulama
3 Diz altı protezleri, soket tipleri ve biomekaniği, statik ve dinamik ayarlar -Düz anlatım -Uygulama
4 Süspansiyon sistemleri, diz altı amputelerde yürüme -Düz anlatım -Uygulama
5 Diz dezartikülasyon protezi, biomekanik özellikler, Diz eklemi ve kontrol yöntemleri, süspansiyon sistemleri -Düz anlatım -Uygulama
6 Diz üstü protezleri, soket tipleri ve biomekanik özellikleri, statik ve dinamik ayar -Düz anlatım -Uygulama
7 Diz üstü protezlerde süspansiyon sistemleri ve yürüme, Kalça dezartikülasyon protezleri, biomekanik özellikler ve yürüme -Düz anlatım -Uygulama
8 Ara Sınav

- Protezler. Gül Şener, Fatih Erbahçeci. 2. Baskı. Hacettepe Üniversitesi FTR YO yayınları, Ankara, 2001. - Algun C. Ortez ve Protez Kullanan Hastalarda Rehabilitasyon. Ankara, 1988. - İnal S. Üst Ekstremite Protezleri. İstanbul, 2000 - John W. Micheal, John H. Bowker. Atlas of Amputations and limb deficiencies: surgical, prosthetic, and rehabilitation principles. American Academy of Orthopeadic Surgeons, 2004. - Mark R. Pitkin. Biomechanics of Lower Limb Prosthetics. Springer, 2009 - Fess EE, Philips CA. Hand splinting, principles and methods, Mosby Co. Missouri, 1987 - Engsrom B, Van de Ven C. Physiotherapy for amputees, 2nd Ed. Churchill Livingstone, NY, 1993 - Bowker JH, Michael JW. Atlas of limb prosthetics. Mosby Year Book, St. Louis, 1992 - American Academy of Orthopaedic Surgens: Atlas of Orthotics, 2nd Ed. St. Louis, 1985 - Kostuik JP, Gillespie R. Amputation surgery and rehabilitation, Churchill Livingstone, NY,1981 - O’Sullivan SB, Schmitz TJ. Physical Therapy: Assessment and Treatment.2nd Ed. USA, 1988.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek