GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003192022 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Özel vakalarda uygun rehabilitasyon programı oluşturmak için teorik ve pratik bilgileri öğretmektir


Dr. Öğr Üyesi Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kanser, osteoporoz, kronik böbrek yetmezliği, Obezite, Diyabet, Metabolik sendrom, Romatoid artrit, Ankilozan spondilit Nonartiküler romatizmal hastalıklar, Yanık, Palyatif bakım,Lenfödem,vestibuler bozukluklar ve fizyoterapi konuları öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kanser ve fizyoterapi
2 Osteoporoz ve fizyoterapi
3 Kronik böbrek yetmezliği ve fizyoterapi
4 Obezite ve fizyoterapi
5 Diyabet ve fizyoterapi
6 Metabolik sendrom ve fizyoterapi
7 Romatoid artrit ve fizyoterapi
8 Ara Sınav
9 Ankilozan spondilit ve fizyoterapi
10 Nonartiküler romatizmal hastalıklar ve fizyoterapi
11 Yanık ve fizyoterapi
12 Lenfödem ve fizyoterapi
13 Vestibuler sistem değerlendirme
14 Vestibuler sistem değerlendirme
15 FİNAL

Algun C (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. Yakut E, Kayıhan H. Porter S. Tidy’s Physiotherapy. Pelikan Yayıncılık, 2008. Algun C(Ed). Uygulamalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. İzmir, 1998.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 7 7
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek