GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035232010 Spor Organizasyonlarında Stratejik Yönetim Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlara odaklanmak • Stratejik yönetim sürecini ve sürece ilişkin temel konuları anlamak


Assoc. Prof. Dr. Timuçin Gençer


1 Stratejik yönetim sistemlerinin önemini ve uygulamalarını anlayabilmek


Yok


Yok


Bu ders kapsamında; stratejik yönetim süreci, süreçteki aşamalar, süreci etkileyen faktörler, misyon, vizyon içsel ve dışsal analiz konuları üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Stratejik Yönetimin Doğası
2 Strateji Oluşturma
3 Vizyon ve Misyon
4 Dış Çevre Analizi
5 İç Çevre Analizi
6 Stratejik Analiz ve Seçim
7 Strateji Uygulama
8 Ara Sınav
9 Strateji Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
10 Strateji Değerlendirme
11 Stratejiyi Gözden Geçirme ve Kontrol
12 Temel Stratejik Yönetim Konuları
13 İşletme Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Sürdürülebilirlik
14 Küresel Konular -sunumlar
15 Stratejik Yönetim ile İlgili Örnek Olaylar- sunumlar
16 Final Sınavı

-- Fred R. David, Strategic Management, Prentice Hall, 2011 - Karalar, R., “Isletme Politikasi Ornek Olaylar”, Genisletilmis 4. Baski, Eskisehir, (1999)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 2 1 2
Seminer 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 0 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek