GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035222015 Sporda Tüketici Davranışı Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere spor endüstrisi içerisinde çalışan profesyonellerin mevcut pazarlama çabaları içerisinde karşılaştıkları müşteri davranışını anlamak için gerekli bilgi ve becerilerin sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr.R.Timuçin Gençer


1 Spor pazarlama aktivitelerine yönelik olarak spor tüketici motivasyonunu anlamak
2 Spor ntüketimine yönelik pazarlama stratejileri ile beraber farkındalik, cazibe, ilgi ve sadakatin anlaşılması
3 Spor katılım davranışını kısıtlayan algılanan engellerin anlaşılması
4 Spor etkinliğinin gelişimi, tutundurması ve dağıtımı ile ilişkili pazarlama hareketlerini anlamak


Yok


Yok


Spor ile ilişkili tüketici davranışını etkileyen kişisel, psikolojik ve çevresel faktörler. Bireylerin spor ürün ve hizmetleri ile ilişkileri. Spor katılımın 4 aşamasına yönelik pazarlama hareketleri ve stratejileri . Spor etkinliklerinin geliştirilmesi, tutundurulması ve dağıtımı ile ilişkili pazarlama faaliyetleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Tüketici Davranışına Giriş
2 Spor Tüketici Motivasyonu
3 Spor Tüketicisi Karar Süreci
4 Spor Pazarlaması Hareketi
5 Sporda Farkındalık
6 Sporda Cazibe
7 Sporda İlgi
8 Vize
9 Sporda Bağlılık
10 Spor Tüketim Engelleri
11 Yönetimsel Hizmetler
12 Tesisler ve Destek Hizmetleri
13 Özel Etkinlikler ve Hizmetler
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Final sınavı

Funk, D. (2012) Consumer Behaviour in Sport and Events. Marketing Action. Oxford: Butterworth-Heinemann


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Gözlem 2 2 4
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 3 3 9
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 188

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek