GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035242015 Spor Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; spor organizasyonlarında güncel yönetim yaklaşımları ile ilgili gereksinim duyacakları bilgileri sağlamaktır.


Prof.Dr.R.Timuçin Gençer


1 Yöneticiler için işletme içerisindeki görev tasarımının önemini açıklamak
2 Hızla değişen çevre içerisindeki pazarlama ve iletişim çabalarında yöneticilerin karşılaştığı zorlukları tartışmak
3 Organizasyon içerisinde çalışanlara öğrenme ve gelişim fırsatları sağlanmasının önemini açıklamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yöneticilerin karşılaştığı zorluklara bakış açısını geliştirmek, yönetimin gelecekte nasıl değişebileceğini dikkate almak, gelecekteki organizasyonel ve ekonomik başarı için gerekli becerilerin nedenlerini kavramak, organizasyonların paydaşları ile etkili iletişim kurmaları gerekliliğini anlamak, çalışanların geliştirilmesine yatırım yapmanın önemini kavramak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sporu Yönetmek
2 Spor Yönetiminin Sosyolojik Unsurları
3 Sporda Performans Yönetimi
4 Strateji
5 Spor Organizasyonlarında Yönetim ve Liderlik
6 Spor Endüstrisinde İletişim
7 Spor Finansmanı ve Spor Ekonomisi
8 Ara sınav
9 Spor Tesisleri ve Etkinlik Yönetimi
10 Uluslararası Sporun Yönetişimi
11 Spor Endüstrisinde Analitik
12 Uygulamada Spor Analitiği
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Final sınavı

Pedersen R.M. & Thibault L. (2019). Contemporary Sport Management. Human Kinetics. Champign IL Philips P & Moutinho L. (2018). Contemporary Issues in Sport Management. Routledge, NY. Andreff W. (2012). Contemporary Issues in Sports Economics. Edward Elgar Publishing, Cheltenham


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 5 3 15
Bireysel Çalışma 14 7 98
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek