GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035022015 Toplumsal Cinsiyet ve Spor Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, spor ve fiziksel aktivite alanının toplumsal cinsiyet analizinin yapılabilmesinde gerekli olan toplumsal cinsiyet yaklaşımlarının ve kuramlarının tanıtılması ve farklı spor dallarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik örneklerin incelenmesidir.


Prof. Dr. Elif Yıldız


1 Spor ve toplumsal cinsiyetle ilgili temel kavramları açıklayabilme
2 Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında önemli feminist kuramları açıklayabilme
3 Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimini değerlendirebilme
4 Spor ve toplumsal cinsiyet politikalarını değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derse Giriş, Temel Kavramlar Spor ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyet kavramını algılama farklılığı Feminist kuramlar Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimi Spor ve medya: Kadın ve erkek sporcuların kültürel sunumları Spor kurumlarında toplumsal cinsiyet Erkeklik okumaları ve sporda erkeklik çalışmaları Türkiye’de kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımının tarihsel seyri Spor ve toplumsal cinsiyet politikaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi
2 Toplumsal Cinsiyete İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
3 Toplumsal Cinsiyete İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
4 Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimi
5 Spor Medyasında Toplumsal Cinsiyet
6 Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkileri
7 Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkileri
8 Ara Sınav
9 Sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik örneklerin değerlendirilmesi
10 Sporda erkeklik çalışmaları
11 Türkiye’de kadınların spor ve fiziksel aktiviteye katılımının tarihsel seyri
12 Proje hazırlama ve sunum
13 Proje hazırlama ve sunum
14 Proje Hazırlama ve sunum
15 Proje Hazırlama ve sunum
16 Proje Hazırlama ve sunum

Dökmen Zehra Y., Hellinger Bert, Ten Hövel Gabriele, (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, İstanbul: Sistem Yayıncılık. Talbot, M. (2002). Playing with patriarchy: the gendered Dynamics of sports organizations. In S. Scraton & A. Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp: 277--‐291. UNESCO (2012). Empowering Girls and Women through Physical Education and Sport Advocacy Brief. UNESCO Bangkok. Altınay, Ayşe Gül, (der) (2004). Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları. Yuval, Davis Nira (2003), Cinsiyet ve Millet, İletişim Yayınları, İstanbul. Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar/Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Çev: Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Scott, Joan ( 2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi , Çev: Aykut Tunç Kılıç, İstanbul: Agora Kitaplığı. Kaypakoğlu, Serdar (2004). Medyada Cinsiyet Stereotipleri Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, İstanbul: Naos Yayıncılık. Abadan Unat, Nermin (1982). Türk Toplumunda Kadın, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dizisi İstanbul: Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını. Doğramacı, Emel (1989) Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kandiyoti, Deniz (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar/Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: Metis Yayınları. Şenden Zırhlı, Fatma (2000). .Sosyal Güvenlik ve Kadın, İstanbul: Minerva Yayınları. Şişman, Nazife (1996). Global Konferanslarda Kadın Politikaları, İstanbul: İz Yayıncılık. Tekeli, Şirin (1995).1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları. Hukukta Kadın Sempozyumu, (2000). T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara. Yaraman, Ayşegül (2001). Resmi Tarihten Kadın Tarihine/ Elinin Hamuruyla Özgürlük, İstanbul: Bağlam Yayınları. Arat, Necla (1994). Türkiye’de Kadın Olmak, İstanbul: Say Yayınları. Altındal, Aytunç (1991). Türkiye’de Kadın, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi. Alkan, Türker (1981). Kadın- Erkek Eşitsizliği Sorunu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Tekeli Ayten, Aktaş Münevver (1996). Kadın Hakları, İzmir: İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yayını. Berktay, Fatmagül (1997). “Tanımlanması Serbest Bir Nesne: Kadın”, Kadınların Gündemi, İstanbul: Say Yayınları. Türkiye’de Kadın 2001, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara. Cinman Şimşek, Melda (2001). Atatürk ve İletişim, İstanbul: Der Yayınları. Büker Seçil, Kıran Ayşe, (1999) Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul: Alan Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Rapor Hazırlama 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 15 60
Proje Hazırlama 1 42 42
Okuma 3 12 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek