GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035042015 Spor Politikaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türkiye’de uygulanan spor politikalarını öğrenebilme ve yorumlayabilme, spor alanındaki güncel sorunları teşhis edebilme ve çözüm önerilerinde bulunabilme ve tartışabilme becerilerini geliştirebilme.


Prof.Dr. Gülgün Tosun


1 Spor Politikaları kavram bilgisi
2 Spor Politikalarındaki güncel konuları tartışabilmek
3 Spor yönetimi alanındaki güncel konuları, politikaların ve gelişmelerin, teorik bilgiler ışığında bilmek ve tartışmakYok


Cumhuriyet dönemi boyunca sporun uygulanmasında dönemler, planlar ve hükümet programları çerçevesinde ulusal spor politikalarının değerlendirilmesi, sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanlarıyla ilişkisi ve uluslar arası spor politikalarının incelenmesi,spor alanlarındaki güncel gelişmelerin tartışılması ve spor bilimlerinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders ve literatür tanıtımı
2 Dönemler itibariyle spor yönetiminin tarihsel gelişimi
3 Spor yönetiminde yasal gelişmeler
4 Planlı dönemde spor politikaları
5 Hükümet programları çerçevesinde spor politikaları
6 Spor politikalarının değerlendirilmesi
7 Spor siyaset ilişkisi
8 Sporun ekonomi, eğitim ve kültür alanlarıyla ilişkisi
9 Ara Sınav
10 Spor hukuk ilişkisi
11 Uluslararası spor politikalarının incelenmesi
12 Spor alanında güncel gelişmeler
13 Spor yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm önerileri
14 Spor yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm önerileri
15 Sunu ve tartışma Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Basım, H.N. & Argan, M. (2009). Spor Yönetimi. Ankara. Detay yayıncılık Fişek, Kurthan. (2003). Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi Dünyada ve Türkiye'de. İstanbul. YGS yayınları Hoye, R. et All. (2006). Sport Management Principles and Applications. Oxford. Butterworth-Heinemann. Sunay, H. (2009). Spor Yönetimi. Ankara. Gazi Kitabevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 179

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek