GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035072015 Spor ve Medya Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste ilk olarak, spor ile medya arasındaki ilişkinin geçmişten günümüze kadar ne gibi dönüşümler geçirdiği incelenecektir. İkinci olarak spor ve medya birlikteliğinin ekonomi ve siyaset ile kurmuş olduğu bağlantı ve bu bağlantının yansımalarının neler olduğu üzerinde durulacaktır. Son olarak spor medyasının ideolojik anlamda toplumsal yaşam içerisinde nasıl bir işlevi yerine getirmekte olduğu, örneklerle gösterilmeye çalışılacaktır.


Assoc.Prof.Dr. Ahmet Talimciler


1 Sporun, toplumsal yaşam içerisinde sosyolojik açıdan yerine getirdiği işlevlerin önemini fark edebilme.
2 İdeolojik anlamda sporun siyasal iktidarlar tarafından kullanımında medyanın etkisinin neler olduğunu sorgulayabilme
3 Endüstriyel sporun dolaşıma sokulmasında medyanın yerine getirdiği işlevlerin irdelenebilmesi.
4 Sporun, ekonomi ve medya ilişkileri çerçevesinde yaşadığı dönüşümün, toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini irdeleme.
5 Türkiye’de spor medyasının toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin neler olduğunu örnek olay incelemeleri ile gösterilebilmesiYok


Spor nedir?, Spor ve toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler, Spor ve ideoloji ilişkisi, Sporun ekonomik boyutu, Sporun siyasal boyutu, Spor ve Medya ilişkisinin temelleri nelerdir?, Gündelik hayat içerisinde sporun dolaşıma sokulmasında medyanın rolü ve etkisi nedir?, Spor medyasının kullandığı dil ve söylem.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Nedir? Tarihsel süreç içerisinde spor
2 Spor ve toplumsal sınıflar
3 Spor ve İdeoloji ilişkisi
4 Spor ve Ekonomi ilişkisi
5 Spor ve Siyaset ilişkisi
6 Spor-Medya ilişkisinin sosyolojik temelleri
7 Tarihsel açıdan Spor Medyasının gelişimi
8 Ara sınav
9 Endüstriyel spor Kavramı ve Medya birlikteliği
10 Spor Medyasının ideolojik işlevi; Milliyetçi bir dil kullanımı
11 Spor Medyasının ideolojik işlevi ; Cinsiyetçi ve argo dil ve söylem kullanımı
12 Spor Medyasının ideolojik işlevi; Militarize bir dil ve şiddet yüklü söylemler.
13 Dünyada spor medyası
14 Türkiye’de spor/futbol medyası
15 Genel Bir Değerlendirme
16 Final

1) Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Ahmet Talimciler, Bağlam Yayınları 2) Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu, Ahmet Talimciler, Bağlam Yayınları 3)Spor Sosyolojisi, Dieter Voigt, Alkım Yayınları 4) Popüler Kültürler: Rock ve Sporda Haz Politikası, David Rowe, Ayrıntı Yayınları 5) Endüstriyel Futbol, Tuğrul Akşar, Literatür Yayınları 6) Top Ekranda, Bilal Arık, Salyangoz Yayınları 7)Modern Sporun Dünü ve Bugünü, Metin Kurt, Veysel Atayman ve Tayfun Kurultay, Sorun Yayınları 8)Gol Atan Galip, Mahmut Sert, Bağlam Yayınları 9) Tribün Cemaatinin Öfkesi, Artun Ünsal, İletişim Yayınları 10) Kesin Ofsayt; Televizyon Futbolu ve Futbol Medyası, Ümit Kıvanç, İletişim Yayınları 11)Spor Gazeteciliği; Ayşe Atalay, Filiz Kitapevi 12)Football, Europe and the Pres, Lız Crolley and David Hand, Frank Cass Publishers


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek