GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035092015 Spor Turizmi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; spor turizmi kavramlarını tüm spor endüstrisi içerisinde etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Asst.Prof.Dr. Erdinç Demiray


1 Spor turizmi unsurlarını tanımlayabilmek
2 Spor turizmi etkinliklerini planlayıp yönetilmek
3 Spor ve turizmi ilişkilendirebilmek
4 Turizm ve spor turizmi çeşitlerini açıklayabilmekYok


Spor turizmi kavramlarını anlamak, unsurlarını öğrenmek ve planlayabilmek, çeşitlerini geliştirip uygulayabilmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Turizm
2 Turizm çeşitleri
3 spor turizmi
4 Tatil spor turizmi
5 Aktif spor
6 Spor aktiviteleri tatilleri
7 Tatil sporları aktiviteleri
8 Tatil dışı spor turizmi
9 Vize sınavı
10 Aktif spor turizmi
11 Pasif spor turizmi
12 Güncel spor turizmi aktiviteleri
13 Türkiye'de ki spor turizmi aktiviteleri
14 Spor turizmi araştırmaları
15 Spor turizmi ekonomisi
16 Final Sınavı

Joy, S., Paul, D.; Sport Tourism,Human Kinetics,1998.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 3 6 18
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 5 6 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 6 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 171

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek