GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035212015 Sporda Yarışma ve Etkinlik Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, sporda yeralan yarışma ve etkinlik yönetimi hakkında detaylı bilgiye sahip olunması ile yarışmaların ve etkinliklerin adaylık, planlama, uygulama, pazarlama ve değerlendirme süreçlerini incelemektir.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Sporda Yarışma ve Etkinlik Yönetimi kavram bilgisi
2 Spor Endüstrisinde yer alan yarışma ve etkinlikleri tanımlayabilme becerisi
3 Yarışma ve Etkinlik yönetimi fonksiyonlarının açıklayabilme
4 Yarışma ve Etkinlik yönetiminin önemini kavrama

Birinci ÖğretimYok


Yarışma veya Etkinliklerin ,planlanması, adaylık süreci, İnsan Kaynakları Yönetimi, finansal yönetim, sponsorluk ve pazarlama faaliyetleri, etkilerinin değerlendirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Spor yarışmalarının ve etkinliklerinin türleri
3 Sporda Yarışma ve Etkinlik Endüstrisi
4 Spor Yarışma ve Etkinlikleri için Adaylık Süreci
5 Sporda Yarışma ve Etkinlik Planlaması Süreci
6 İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci
7 Bütçe ve Finansal planlama süreci
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Spor Yarışmalarında ve Etkinliklerinde Proje Yönetimi
11 Spor Yarışmalarının ve Etkinliklerinin Yürütülmesi, Uygulanması , Organizasyonu
12 Spor Yarışmaları ve Etkinlikleri için Stratejik Pazarlama
13 Yarışmaların ve Etkinliklerin değerlendirilmesi
14 Yarışmaların ve Etkinliklerin etkileri
15 Sporda Yarışma ve Etkinlik Turizmi
16 Final Sınavı

Mallen, C., & Adams, L. (2010). Sport, Recreation and Tourism Event Management: Taylor & Francis. Masterman, G. (2010). Strategic Sports Event Management: Taylor & Francis. Wambach, K., Aicher, T. J., Riordan, J., Paule-Koba, A. L., & Newland, B. (2015). Sport Facility and Event Management: Jones & Bartlett Learning.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 179

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek