GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035282015 Spor, Toplum ve Kültür Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilerin sporun ortaya çıkışından başlayarak içinde bulunduğumuz döneme kadar geçirmiş olduğu dönüşümler ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkinin gerçekleşmesindeki sosyolojik temelleri tanımalarını amaçlar.


Assoc.Prof.Dr. Ahmet Talimciler


1 Sporun, toplumsal yaşam içerisinde sosyolojik açıdan yerine getirdiği işlevlerin önemini fark edebilme.
2 Farklı kültürlerde sporun toplumsal yaşam içerisinde oynadığı rolün gerisindeki etmenleri sorgulayabilme.
3 Sporu sosyolojik açıdan inceleyebilecek kuram ve teknikleri öğrenme.
4 Bir yaşam tarzı olarak sporun, kimlik edinme süreçleri içerisinde oynadığı rolü değerlendirebilme.
5 Sporun, ekonomi ve medya ilişkileri çerçevesinde yaşadığı dönüşümün, toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini irdelemeYok


Oyun-Spor; Spor ve Toplumsal Sınıflar; Spor Türleri; Spor ve İdeoloji; Siyaset ve Spor; Kuramsal yaklaşımlar; Spor-ekonomi; Spor ve Medya; gündelik hayat içinde spor; spor ve şiddet.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oyun ve Spor Nedir?
2 Tarihsel süreç içerisinde spor
3 Devlet sistemleri içinde spor
4 Spor ve toplumsal sınıflar
5 Spor Türleri
6 Spor ve İdeoloji ilişkisi
7 Siyaset-Spor ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Spor kavramına çeşitli kuramsal yaklaşımlar
10 Spor-Ekonomi ilişkisi
11 Spor-Medya ilişkisi
12 Gündelik hayatta spor ve temsili
13 Toplumsal Değişme ve Spor
14 Spor-Şiddet ilişkisi
15 Genel Bir Değerlendirme
16 Final Sınavı

1)Homo Ludens, Johan Huizinga, Ayrıntı Yayınları 2)Popüler Kültürler: Rock ve Sporda Haz Politikası, David Rowe, Ayrıntı Yayınları 3)Spor Sosyolojisi, Dieter Voigt, Alkım Yayınları 4)Yavuz ve Gürbüz Evlatlar, Yiğit Akın, İletişim Yayınları 5)Sosyolojik Açıdan Spor, Mustafa Erkal, Dursun Ayan ve Özbay Güven, Der Yayınları 6)Spor Yönetimi, Kurthan Fişek, YGS Yayınları 7)Modern Sporun Dünü ve Bugünü, Metin Kurt, Veysel Atayman ve Tayfun Kurultay, Sorun Yayınları 8)Gol Atan Galip, Mahmut Sert, Bağlam Yayınları 9) Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Ahmet Talimciler, Bağlam Yayınları 10)Kurumlara Sosyolojik Bakış, Der. Sevinç Özen Güçlü, Birey Yayınları 11)Top Ekranda, Bilal Arık, Salyangoz Yayınları 12)Tribün Cemaatinin Öfkesi, Artun Ünsal, İletişim Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek