GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035342015 Spor Yönetiminde Liderlik Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, klasik ve güncel liderlik teorilerini inceleyerek, spordaki örneklerini tartışmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Liderlik yaklaşımlarının kavram bilgisi
2 Liderlik yaklaşımlarını yorumlayabilme
3 Sporda liderlik yaklaşımları kavram bilgisi
4 Sporda liderlik yaklaşımlarını yorumlayabilme

Birinci ÖğretimYok


Klasik Liderlik Yaklaşımları Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Sporda Liderlik Yaklaşımları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Liderlik Tanımı, Doğası, Kapsamı ve Önemi
3 Klasik Liderlik Kuramları : Özellik Kuramı
4 Klasik Liderlik Kuramları : Davranış - Tarz Kuramları
5 Klasik Liderlik Kuramları : Durumsallık Kuramı
6 Modern Liderlik Kuramları : Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik Kuramı
7 Modern Liderlik Kuramları : Karizmatik Liderlik Kuramı
8 Modern Liderlik Kuramları : Etik, Hizmetkar, Otantik, Liderlik Kuramları
9 Ara Sınav
10 Sporda Liderlik Yaklaşımları : Normatif Karar Alma Modeli
11 Sporda Liderlik Yaklaşımları : Arabulucu Liderlik Modeli
12 Sporda Liderlik Yaklaşımları : Çok Boyutlu Liderlik Modeli
13 Sporda Liderlik Yaklaşımları : Etkili Antrenörlük Modeli
14 Liderlik ve Etik
15 Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
16 Final Sınavı

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. Bass, B. M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Chelladurai, P. (2006). Management of human resources in sport and recreation. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers Chelladurai, P. (2007). Leadership in sports. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd. ed., pp. 111-135). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Eren, E. (2011). Yönetim ve organizasyon, 10. Baskı. İstanbul: Beta Basım. Kouzes, J. M. & Posner B. Z. (2008). The Leadership Challenge, 4th Edition Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği (12.Baskı). İstanbul: BETA. Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (6th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Yukl, G. (2010). Leadership in organizations, 7th edition. London: Prentice-Hall.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek