GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035302015 Spor Örgütlerinde Çatışma Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, çatışma ve çatışma yönetimi kavramları üzerine odaklanarak, spor yönetim sürecinde karşılaşılan bireysel ve örgütsel çatışmaları etkili bir biçimde yönetme ve çatışma çözme yöntemlerinin incelenmesidir.


Prof. Dr. Elif Yıldız


1 Çatışma yönetimi kavramı ve çatışma türlerini tanımlayabilme
2 Çatışma Yönetimini olaylar üzerinden tahlil edebilme
3 Örgütlerde çatışmaya neden olan faktörleri açıklayabilme
4 Örgütsel çatışmaların çözümüne yönelik stratejileri açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çatışmanın tanımı ve çatışmaya ilişkin yaklaşımlar Geleneksel yaklaşım (Klasik Yaklaşım) Davranışçı yaklaşım (İnsan İlişkileri Yaklaşımı) Modern yaklaşım (Etkileşimci Yaklaşım) Çatışmalara neden olan faktörler Spor örgütlerinde çatışmanın analizi Spor örgütlerinde çatışma çözme yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ile ilgili bilgi verilmesi
2 Çatışma, çatışma yönetimi ve ilgili kavramlar
3 Çatışma Konusundaki Yaklaşımlar
4 Çatışma Türleri
5 Çatışmalara neden olan faktörler
6 Çatışma Evreleri
7 Çatışma yönetimi stratejileri
8 Ara Sınav
9 Spor örgütlerinde çatışmanın analizi
10 Spor örgütlerinde çatışma yönetim stilleri ve çatışma yönetiminde kullanılan diğer yöntem ve teknikler
11 Proje hazırlama ve sunum
12 Proje hazırlama ve sunum
13 Proje hazırlama ve sunum
14 Proje Hazırlama ve sunum
15 Proje Hazırlama ve sunum
16 Proje Hazırlama ve sunum

Akın Çelik,Ünsal Altınışık (2019). Spor Yöneticisi Adaylarının Çatışma Yönetimi Stilleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Efe Akademi Yayınları Emin Karip (2013). Çatışma Yönetimi, Pegem Akademi Yayıncılık. Joseph P. Folger,Marshall Scott Pool E,Randall K. Stutman (2020). Çatışma Yönetimi - Working Throught Conflict , Nobel Akademik Yayıncılık. Özcan Yeniçeri (2009). Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Eren, Erol, (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, Istanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 15 60
Proje Hazırlama 1 42 42
Okuma 3 12 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 2
ÖÇ 3 4 2
ÖÇ 4 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek