GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035312015 Spor Yönetim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Spor Yönetimi Bilimlerinde yürütülen bilimsel araştırmalarda kullanılan verilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi için gerekli istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesidir.


Assİst..Prof.Dr. Volkan UNUTMAZ


1 Alana özgü verileri kullanarak tanımlayıcı bilgi elde edebilir.
2 İstatistiksel verileri listeleyip özetleyebilir.
3 İstatistiksel veriler için hipotezler öne sürüp test edebilir.
4 Farklı bir yada daha fazla değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
5 İstatistiksel veriler için parametrik ve parametrik olmayan tahminleyici hesaplamalar yapabilir.
6 Yapısal eşitlik modellemesi uygulamalarını gerçekleştirebilir.

Birinci ÖğretimYok


Bu ders Spor Yönetimi Bilimleri alanında kullanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
2 Tanımlayıcı İstatistikler
3 Hipotez Testleri (Parametrik ve Parametrik olmayan)
4 Varyans Analizi (Anova - Manova)
5 Korelasyon Analizi
6 Kanonik Korelasyon Analizi
7 Basit Doğrusal Regresyon Analizi
8 Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
9 Vize Sınavı
10 Kümeleme Analizi
11 Faktör Analizi
12 Güvenirlik Analizi
13 Doğrulayıcı Faktör Analizi (LISREL)
14 Yapısal Eşitlik Modellemesi (LISREL)
15 Yapısal Eşitlik Modellemesi (LISREL)
16 Final Sınavı

Kalaycı, Ş. (2005). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Şimşek, Ö. . (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks Yayınları. Kline, R.B. (1998) Principles and Practice of Structural Equation Modeling, NY: Guilford Press McClave J.T., Sincich T. (2008). Statistics, Prentice Hall,USA. Jöreskog, K.G., Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User’s Reference Guide, Chicago: ScientificSoftware International.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 5 5 25
Laboratuvar 5 6 30
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek