GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035322015 Spor Organizasyonlarında Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, spor organizasyonlarında örgütsel değişim ve değişim yönetimi hakkında bilgi vermektir.


Prof.Dr. Emet Gürel


1 Spor organizasyonlarında örgütsel değişim ve gelişim hakkında bilgi sahibi olma.
2 Spor organizasyonlarında değişim yönetimi teknik ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma.
3 Spor organizasyonlarında değişim yönetimi stratejileri hakkında bilgi sahibi olma.
4 Çağcıl iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.Yok


* Spor Organizasyonları * Örgütsel Değişim * Örgütsel Değişim ve Rekabet * Değişim Yönetimi * Değişim Yönetimi Teknikleri * Değişim Yönetimi Stratejileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Değişim Değişim Kavramı, Önemi, Kapsamı ve Özellikleri...
3 Örgütsel Değişim Örgütsel Değişim Kavramı, Süreci, Amaçları ve Dinamikleri...
4 Örgütsel Değişim ve Gelişim Örgütsel Gelişim Kavramı, Önemi ve İlkeleri...
5 Örgütsel Değişime Direnç Değişime Direnç, Örgütsel Değişime Direncin Nedenleri, Türleri, Örgütsel Değişime Direnci Önlemye İlişkin Stratejiler
6 DeğişimYönetimi Değişim Yönetimi Kavramı , Önemi ve Teknikleri...
7 Değişim Yönetimi Stratejileri Evrim Stratejisi, Devrimci Strateji, Yeni Bir Örgüt Kurma Stratejisi....
8 Örgütsel Değişime ve Değişim YönetimiTekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
9 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
10 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
11 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
12 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
13 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
14 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
15 Örgütsel Değişime ve Değişim Yönetimi Tekniklerine İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
16 Final Sınavı

Ali Balcı (2002). Örgütsel Gelişme - Kuram ve Uygulama. 3rd Edition. İstanbul: Pegem A Yayıncılık. Belkis Özkara (1999). Evrimci ve Devrimci Örgütsel Değişim. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları. Barbara Senior and Jocelyne Fleming (2006). Organizational Change. 3rd Edition. New York: Prentice Hall. Dan S. Cohen (2005). The Heart of Change Field Guide: Tools and Tactics for Leading Change in Your Organization. Boston: Harvard Business School Press. David Collins (1998). Organizational Change: Sociological Perspectives. London: Routledge. David C. Watt (2007). Sports Management and Administration. USA: Taylor & Francis. David E. Hussey (1995). How to Manage Organizational Change. London: Kogan Page. Demet Gürüz ve Emet Gürel (2006). Yönetim Organizasyon - Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Edward Alistair Johns (1973). The Sociology of Change. Oxford: Pergamon Press. Erol Eren (2003). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım. Halil Can (1999). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi. Gareth R. Jones (2007). Organizational Theory, Design and Change. ABD: Prentice Hall. John P. Kotter (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. John P. Kotter (2002). The Heart of Change: Real-Life Stories of People Change Their Organizations. Boston: Harvard Business School Press. Lisa P. Masteralexis, Carol A. Barr, Mary A. Hums (2009). Principles and Practice of Sport Management. USA: Jones and Bartlett Publishers. Michael Beitler (2006). Strategic Organizational Change. 2nd Edition. USA: Practitioner Press International. Özcan Yeniçeri (2002). Örgütsel Değişmenin Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Richard Luecke (2003). Managing Change and Transition. Boston: Harvard Business School Press. - (1998). Harvard Business Review on Change. Boston: Harvard Business School Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 3 12 36
Rapor Sunma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek