GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305035122016 Spor Yönetiminde Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; Temel kavram ilke ve yaklaşımlar; Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem; araştırma,araştırma eğitimi; Araştırma süreç ve teknikleri; Rapor hazırlama teknikleri; Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri; Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar; Araştırma modeli; karma araştırma yöntemleri (nicel ve nitel) gibi konuların öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda nicel ve nitel paradigmalar için uygun stratejiler ele alınacaktır. Özel konular, bilimsel etik kavramı, sorunlar ve karma yöntemler kullanılarak, karşılaşılan hususlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


Prof.Dr. R. Timuçin GENÇER


1 Derse katılanlar bilimsel bir raporun nasıl hazırlanacağına dair bilgi sahibi olurlar
2 Derse katılanlar bilimsel bir araştırma yapma yeterliği kazanır.
3 Derse katılanlar nitel ve nicel araştırma yöntemlerini bilir.
4 Araştırmaları analiz eder
5 Bilimsel etik kavramı içerisinde Nitel ve nicel araştırmada yazım ve gösterim kurallarını uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders etik kavramı içerisinde, araştırma çalışmalarının tasarımı ve uygulanması güncel eğitim sorunları ile bağlamsallaştırılmış ve gerçek dünyanın pratik kısıtlamaları dikkate alınmıştır. İşlenen konular, araştırma soruları/hipotezlerin formülasyonu, araştırma yapılarının operasyonel tanımları, örnekleme yöntemleri, deneysel ve yarı deneysel tasarımlar, iç ve dış geçerliliği olan tehditler, psikometrik ve istatistiksel yöntemler, nicel ve nitel araştırma, veri analizi ve araştırma raporu yazma gibi konuları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavram ilke ve yaklaşımlar; Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem
2 Araştırma süreç ve teknikleri;Rapor hazırlama teknikleri
3 Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri, Amaçlar.
4 Sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
5 Araştırma modeli, Evren örneklem
6 Veri ve veri toplama teknikleri
7 Veri ve veri toplama teknikleri
8 Ara Sınav
9 Nitel ve Nicel Araştırmada Muhtemel Veri Toplama Sonuçları ve Örnekleme Stratejileri
10 Araştırma Analizi
11 Araştırma Yöntemlerini Eleştirme
12 Nicel ve Nitel Araştırmada Yazım ve Gösterimler
13 Araştırma Etiği
14 Spor Yönetiminde Etik
15 Araştırma Önerisi Yazma ve Değerlendirme
16 Final Sınavı

Any basic guide to the use of SPSS statistical software Clark, V.P. & Creswell, J. W. (2009). Understanding Research: A Consumer’s Guide (10thedition). Upper Saddle River, NJ: Pearson. Creswell, J. W. (2008) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Third Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition. Boston: Pearson Allyn and Bacon. Tashakoori, A. & Tedley, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage Glesne, C. (2011). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction, (4th Edition). Boston, MA: Pearson Press American Psychological Association (APA). (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 10 1 10
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Rapor Hazırlama 5 5 25
Rapor Sunma 3 1 3
Makale Kritik Etme 5 1 5
Bireysel Çalışma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 187

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3 4 3 2 4 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek