GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045112016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Materyal ve Teknoloji Kullanımı Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğretim teknolojilerinin alan eğitimine entegrasyonu konusunda katılımcıları bilgi sahibi yapmak, öğretim teknolojilerinin ve materyallerin öğrenme ve öğretmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmak,beden eğitimi öğretiminde kullanabilecekleri materyalleri tasarlama, geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak, bilgisayar destekli öğretim konusunda yöntem ve teknik bilgisi kazandırmak.


Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ


1 Katılımcı, eğitim bilimleri ile Eğitim teknolojileri arasındaki işlevsel bütünlük sağlayacak bilgi ve beceri kazanır
2 Katılımcı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim vb. uygulamaların eğitimde kullanılmasıyla ilgili gereken tasarım ve süreçleri bilir.
3 Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramların, verilerin, son gelişmelerin bilimsel yöntemlerle incelenip değerlendirir.


Yok


Yok


Eğitim ve iletişim alanında kullanılan teknolojilerin tanıtılması, eğitim teknolojilerinin örneklerinin sunulması ve hazırlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim teknolojisi
2 Eğitim teknolojisinin temelleri
3 Eğitim teknolojilerinin doğası
4 Eğitimde bilim ve teknoloji
5 Eğitimde bilim ve teknolojinin kullanılması
6 Beden eğitim ve spor öğretiminde bilim ve teknolojinin kullanılması
7 Ara Sınav
8 Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanması.
9 Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanması.
10 Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.
11 Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.
12 Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması.
13 Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması.
14 Final sınavına hazırlık ve genel tekrar
15 Final sınavına hazırlık ve genel tekrar
16 Final sınavı

Eğitim Teknolojisi, Cevat Alkan, Anı Yayıncılık Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Rapor Hazırlama 5 5 25
Rapor Sunma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10 140
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 291

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 0 2 2 3 4
ÖÇ 1 3 4 2 3 2 5
ÖÇ 2 2 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek